Till innehållet

Allierad

Projektet drevs av: Make Equal

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

Make Equal kommer med projektet Allierad använda sig av all den kunskap, metoder och nätverk som de under de senaste åren arbetat upp. Föreningen kommer genom projekt Allierad skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag. Främst vill projektet skapa en plattform med exempel, verktyg och visa på vilka möjligheter det finns genom att samarbeta för varandras rättigheter. Men projektet kommer även att samla motstånd mot odemokratiska rörelser som vill begränsa mänskliga rättigheter. Projektet vill framförallt nå de unga som på olika sätt redan är engagerade i en rättighetskamp och visa på möjligheten till större samhällsförändring och påverkan om man samarbetar med andra organisationer och rättighetskamper.

Tillsammans med en mängd olika organisationer kommer de skapa nätverk för hur man som engagerad ungdom kan vara en bra allierad för en bättre värld för alla. Mycket av projektets aktiviter kommer ske digitalt, men även fysiska möten runt om i Sverige kommer genomföras. De kommer bland annat ta fram kortfilmer för att pedagogiskt visa hur man som ung och engagerad kan engagera sig i andra ungas kamp för mänskliga rättigheter.

Projektet överlever genom den kunskap, metoder och nätverk som arbetas fram under projektets tid. Dessa kommer finnas och erbjudas inom Make Equals befintliga verksamhet. Målet är även att ett antal av projektets samarbetspartners efter projektperioden har inskrivet i sina interna dokument hur deras medlemmar, besökare eller elever kan vara bra allierade och stå upp för egna men också andras rättigheter.

Efter projektet

Make Equal har genom projektet Allierad skapat och utvecklat kunskap, metoder och nätverk kring temat allierad. Föreningen har genom projekt skapat en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag. Projektet har skapat plattformen Allierad (makeequal.se) med exempel, verktyg och exempel på vilka möjligheter det finns genom att samarbeta för varandras rättigheter. Tillsammans med olika organisationer har de skapat nätverk för hur man som engagerad ungdom kan vara en bra allierad för en bättre värld för alla.

Mycket av projektets aktiviteter har skett digitalt och allt finns kvar digitalt och tillgängligt. Inom projektet har de tagit fram kortfilmer för att pedagogiskt visa hur man som ung och engagerad kan engagera sig i andra ungas kamp för mänskliga rättigheter. Projektet överlevnad sker främst genom att kunskapen, metoder och nätverk fortsätter finnas tillgängligt. Make Equal erbjuder även utbildningar utifrån materialet främst riktat mot skolvärlden.

www.makeequal.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Reality Check (tidigare Porr Exposé)

    Projektets övergripande syfte är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.

  • Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

    Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter.

  • Gemaket (tidigare Systerskap)

    Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra…

Sidan uppdaterades 2022-10-13.