Till innehållet

Allt kan hända - Konst och kunskap

Projektet drevs av: Stödföreningen för Körsbärtsgårdens Konsthall och Skulpturpark

Beskrivning av projektet

Barn och unga ska genom projektet inspireras av pågående framtidsstudier på södra Gotland. 

Barn och unga ska genom projektet inspireras av pågående framtidsstudier på södra Gotland (kring vatten- och energibrist och alternativodling) samt genom möten med forskare, tekniker, konstnärer och en pedagog uppmuntras till att tänka och agera klimatsmart. Projektet vänder sig till alla barn och unga som bor på Södra Gotland till Visby. Till målgruppen hör även de barn och unga som under sommaren vistas på Gotland.

Efter projektet

Projektet ledde till att barn och unga under projekttiden fick ta del av pågående framtidsstudier på södra Gotland kring vatten- och energibrist och alternativodling. Barnen fick också träffa forskare, tekniker, konstnärer och en pedagog i syfte att tänka och agera klimatsmart. Projektet vände sig både till bosatta barn och unga på södra Gotland och Visby och till barn och unga som kom under sommarhalvåret till Gotland.

Kontakten med forskarvärlden kommer fortsätta påverka framför allt Körsbärsgårdens framtida arbete och faktainsamlande. Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik ska ansvara för verksamheten långsiktigt. Under projekttiden har de etablerat kontakt med andra organisationer t ex Speldesign på Campus Gotland, Sustainable Destinations, Naturum Vamlingbo och Dyslexikraft och ambitionen är att fortsätta ha kontakt. Finansieringsfrågan är tillfälligt löst genom att Kulturrådet beviljat stiftelsen ett engångsbidrag fram till sommaren 2023. Därefter måste Körsbärsgården leta efter annan finansiering.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Burgsvik

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om…

Sidan uppdaterades 2023-01-20.