Till innehållet

Anläggande av allaktivitetspark i Robertsfors kommun

Projektet drevs av: Robertsfors Samhällsråd

Beskrivning av projektet

Broarnas park är ett projekt som drivs av den ideella föreningen Samhällsrådet tillsammans med nio andra aktörer för att skapa ett område med ett flertal olika an för att främja social och fysisk aktivetet för individer av alla åldrar.

Syftet med allaktivetsparken och dess olika anläggningar är att skapa ett faktiskt område som främjar såväl social som fysisk aktivet. De aktuella anläggningarna som har tagits fram för att ge individer (oavsett fysiskfunktionsnivå, ålder eller intresse) något som de kan delta i samt för att bygga broar mellan olika samhällsgrupper. Genom att ta hjälp av ett flertal olika aktörer i kommunen försäkrar sig projektet att anläggningarna matchar behoven som de olika grupperna och intressena har. De enskilda anläggningarna placeras på så vis att de ska skapa ett naturligt flöde genom parken, så att det ständigt ska finnas en cirkulation av individer inom parken vilket kommer skapa en trygghet för dem som känner att det annars skulle kännas osäkert att vistas på ett sådant område. Allt detta medför att en säker (såväl fysiskt som socialt) där individer av alla åldrar kan utöva sina aktiviteter. Detta är även viktigt ur ett landsbygdperspektiv då individer tidigare har varit tvungna att åka till andra kommuner för att kunna tillfredsställa sina intressen, något som detta projekt ska se till att de inte behöver göra.

De huvudsakliga målen för projektet är: - att skapa en säker och trygg plats för ungdomar att kunna vistas och aktivera sig i aktiviteter som de tidigare inte har kunnat. - att skapa ett socialt forum för människor i alla åldrar. - att möjliggöra evenemang på området med syfte att överbrygga de sociala hindren mellan samhällets olika grupperingar. - att främja den allmänna hälsan i samhället. - göra det möjligt för funktionshindrade att kunna vara med i det sociala forumet anläggningen ämnar att bli. Utifrån ovanstående mål kan vår målformulering definieras efter följande: Genom att konstruera en all-aktivitetspark med varierande typer av anläggningar ska personer av olika åldrar lockas till området. Detta ska skapa ett tryggt och öppet område för ungdomar av alla typer som vill kunna aktivera sig fysiskt och socialt. Det kommer också främja god folkhälsa samt minska sannolikheten att unga gör sig illa på grund av att de vistas i osäkra miljöer. All-aktivitetsparken ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsnivå.

Tillsammans med Tundalsskolans Skol-IF har Samhällsrådet fått nyttjanderätten för det aktuella området i över 10 år, förutsatt att de anlägger denna allaktivitetspark. Då ungdomsföreningar och även många andra aktörer har blivit involverade i detta projekt så kommer projektets överlevnad även efter etableringen med all sannolikhet vara garanterad. Båda ägarna av nyttjanderätten är dessutom aktörer som eftersträvar mer medborgardeltagande vilket kommer betyda att de kommer driva insatser på området som kan tänkas främja dess överlevnad. Även Robertsfors kommun kommer finnas med för att göra det de kan för att garantera områdets framtida fortlevnad.

Samtliga aktörer som finns med finns med och stödjer projektet finns också med i en särskild projektgrupp som finns till för att driva projektet framåt. Här har alla aktörerna möjligheten att påverka parkens utformning utefter behoven och intressena hos dem som de representerar. Exempelvis finns det ett flertal aktörer som ungdomar och äldre individer i kommunen, samt finns även kommunens handikappråd representerade i detta projekt. Genom en kontinuerlig dialog med den verkställande projektgruppen är tanken att varje aktör ska ha möjlighet att påverka. 

Då projektet eftersträvar en god förankring bland ett flertal samhällsgrupper så finns det ett även många olika aktörer som är med och driver projektet i ett samarbete. Grupperna är: Robertsfors Samhällsråd Tundalsskolans Skol-IF Robertsfors kommun Pensionärernas Riksorganisation SPF Seniorerna Ungdomsgård The Globe Ungdomsgård Arnold Ungdomsgården i Bygdeå Ungdomsrådet Robertsfors handikappråd 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Kontakt

Ort
Robertsfors

Liknande projekt

  • Byggnation av samlingslokal samt handikappanpassning av befintlig lokal i Robertsfors kommun

    IFK Åkullsjön vill skapa en naturlig samlingsplats för alla barn och ungdomar i Åkullsjön med omnejd genom att bygga ett annex till sin befintliga…

  • Framtidsraketen

    Framtidsraketen är ett projekt för ungdomar, av ungdomar kring demokrati/mänskliga rättigheter samt andra viktiga frågor. Dessa lyfts genom…

  • LOUD Robertsfors

    Projektet syftar till att utveckla en alternativ arbetsform för musikskoleverksamhet i Sverige, med inspiration från LOUD program i USA.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.