Till innehållet

Anläggande av asfaltsbana på fastigheten Järlinden 29:2 och Hälla 1:1

Projektet drevs av: Föreningen Svenska Skidspelen

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning en trygg och inspirerande miljö för rullskidåkning, inlines, cykel, rullstol och annan parasport.

Syftet med projektet, som går under parollen ”Alla på rull”, är att ge barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning en trygg och inspirerande miljö för rullskidåkning, inlines, cykel, rullstol och annan parasport. För att åstadkomma detta vill den ideella föreningen Svenska skidspelen med dess 12 medlemsföreningar anlägga en 4 km lång asfaltsbana med tillhörande teknikyta vid Lugnets idrottsområde.

Den nya anläggningen möjliggör att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning kan träna rullskidor, inlines och cykel i en säkrare och mer anpassad miljö jämfört med att vara ute på trafikfarliga bilvägar eller cykelbanor för allmänheten. Anläggningen kommer att användas för organiserad träning, årliga träningsläger samt spontan och enskild träning.

Efter projektet

Byggnationen är slutförd och banan invigdes oktober 2020. Anläggningen används både inom organiserad verksamhet av skidklubbar och andra föreningar samt spontant av enskilda. Initialt var banan tänkt för rullskidor, cykel, parasport och inlines. Utöver dessa idrotter har banan även använts för skateboard, rullskridskor, longboard och ishockeyspelare som spelat på den asfalterade teknikytan. Skidklubbarna har bedrivit rullskidträning på banan, inlinesklubben Dala Acitve Skaters har sett en stor ökning av deltagare i deras aktiviteter. Rekryteringsruppen Dalarna har normalt 10-12 personer med funktionsnedsättning som tränar i en inomhushall på Lugnet. Under pandemin har gruppen bedrivit verksamhet på asfaltsbanan. Falu CK planerar att starta en träningsgrupp för barn och ungdomar där banan är tänkt att användas.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2018.

En asfaltsbana ringlar sig igenom ett vackert naturlandskap.
Två personer på rullskidor och 4 personer i rullstol tar sig fram på asfaltsbanan.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2018.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-08-18.