Till innehållet

Anläggande av betongpark i Ljusdals kommun

Projektet drevs av: Ljusdals Betongparksförening

Beskrivning av projektet

Anläggande av betongpark på Östernäs i Ljusdal 2015/098 är ett Arvfondsprojekt som leds av Ljusdals betongparksförening.

Syftet med föreningen är att arbeta för en betongpark i Ljusdals kommun, om man gillar inlines eller om hjulen sitter under en rullator spelar ingen roll. Ljusdals Betongparksförening har stora möjlighet att verka för såväl integration som att brygga över ålders- och samhällsklasser. Skateboard, inlines och bmx är idrotter som utövas lika bra individuellt som i grupp oavsett bakgrund och det är ingen hemlighet att nyanlagda betongparker får otroligt bra lägen i större städer. Betongparker ses som tillgångar för allmänheten och nyttjas av såväl åkare som intresserade åskådare. Den idrott som utövas i en betong­park är väldigt publikvänlig och förhoppningen är att parken ska bli en välbesökt mötesplats i Ljusdals centrum, framförallt för ungdomarna men även för barnfamiljer. Förhoppningen är demografisk mångfald och diversitet.

Ljusdals Betongparksförening har för avsikt att dra in pengar till byggandet av en betongpark och att få föreningen att leva vidare den dag vi är klar med bygget av parken. Genom aktiviteter och engagemang öka allmänhetens intresse för parken i sig och även föreningen. Genom att skapa en gemenskap med många medlemmar hoppas vi kunna bygga upp en kollektiv stolthet över parken som förhoppningsvis medverkar till att hålla parken hel och snygg i framtiden. Med en betongpark utvecklas Ljusdals kommun och med en betongparksförening utvecklas Ljusdals kommuns ungdomar, något som är väl värt att arbeta för!

Att väder och vinnd är på våran sida.

Alla i styrelsen har varit delaktiga och medlemmar som kämpade för att få denna förening 2011.  Odd Felow, polismyndighet, fritidsgårdar, även all hjälp kommunen har gjort.

Sammarbete med Ljusdals kommun och Ljusdals väg och schakt AB.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Kontakt

Ort
Ljusdal

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.