Till innehållet

Anläggande av konstgräsgreen samt asfaltering i Vänersborgs kommun

Projektet drevs av: Onsjö Golfklubb

Beskrivning av projektet

Tanken med projektet är att anlägga en konstgräsgreen, samt att asfaltera gång- och tillfartsytor och därmed tillgänglighetsanpassa stora delar av våra övningsområden på Onsjö Golfklubb.    

Vi vill att vår anläggning ska erbjuda bättre möjlighet även för personer med funktionsnedsättning att på ett enkelt sätt kunna ta sig till, samt utnyttja en större del av våra övningsområden. Vi vill även erbjuda möjlighet att utöka träningssäsongen för våra barn- och ungdomsgrupper, genom anläggandet av en konstgräsgreen. Denna green kommer även att vara en utmärkt träningsyta som är lättillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Målet är att tillgänglighetsanpassa delar av anläggningen samt att ge möjlighet att utöva golfträning under en längre del av året. Våra målgrupper är dels personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och dels barn och ungdomar i alla åldrar. Vi kommer att involvera en del av våra juniorer i utformningen av den nya konstgräsgreenen. Vi kommer att ta hjälp av DHR för att anpassa kringytorna runt stora delar av våra övningsområden så att de blir mer lättillgängliga.

Vår tanke är att kunna arrangera golfträning och även bidra till rekreation för personer med olika typer av funktionshinder.  För att göra detta behöver vi bland annat utöka tillgängligheten med en konstgräsgreen som kommer att vara möjlig att använda även med rullstol eller gånghjälpmedel. Vi vill även underlätta genom bättre parkeringsmöjligheter och tillträde till drivingrangen. Tanken är också att vi genom att anlägga konstgräsgreenen får möjlighet att förlänga träningssäsongen för våra juniorer och övriga grupper, då den inte är lika känslig vår och höst som de vanliga gräsområdena är. Vi vill även skapa en mötesplats för olika kategorier av golfare och främja utbytande av kunskaper och erfarenheter, såväl gällande golf som en ökad förståelse för människors olika förutsättningar. 

Vi kommer att involvera en del av våra juniorer i utformningen av den nya konstgräsgreenen. Vi kommer att ta hjälp av DHR för att anpassa kringytorna runt stora delar av våra övningsområden så att de blir mer lättillgängliga.  Merparten av arbetet kommer att ske med klubbens egna kompetenta personal, vilket sparar mycket pengar.

De handikappades Riksförbund (DHR) Strokeputtarna Fyrbodal, som är en del av Strokeföreningen Fyrbodal Klubbens Juniorsektion

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Kontakt

Ort
Onsjö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.