Till innehållet

Anläggande av konstgräsplan och byggnation av friidrottsanläggning i Färgelanda kommun

Projektet drevs av: Färgelanda Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektet omfattar nybyggnad av idrottsyta av konstgräs med spelplan 65x105 m, faciliteter för löpning, kast och olika hoppgrenar samt utrustning för styrketräning.

Satsningen skall stimulera spontanidrott, motionsidrott, ge bra förutsättningar för tävlingsidrott samt att bredda utbudet av aktiviteter i hemkommunen. Färgelanda Kommuns fotbollsföreningar ges liknande förutsättningar att genomföra sin sport, som man har på andra orter. En följdverkan blir att antalet fotbollsutövare kommer att öka kraftigt. Individuella idrottare kan utöva idrott på hemorten. Det gör att barn, ungdomar och funktionshindrade oavsett om man tävlar eller enbart motionerar för välbefinnande, ges nya möjligheter.

Vi vill skapa möjligheter för föreningarna, som är verksamma inom Färgelanda Kommuns geografiska område, att bedriva verksamhet under likartade former som föreningar på andra orter. Det kan vara så krasst att det är en förutsättning för föreningarnas överlevnad. Målet med denna satsning är att öka antalet fysiska aktiviteter och därmed minska fysisk inaktivitet. En viktig del sett ur ett folkhälsoperspektiv. En annan viktig del är att skapa en meningsfylld fritid för flera och därmed minska risken att ungdomar hamnar "snett". Integrationsarbetet ges nya inriktningar och förutsättningar. Vi ser det även som en del i att utöka antalet fotbollsutövare samt många nya utövare inom friidrottsverksamheten. Det kommer även att göra att fler håller på längre med sin idrott.  

Verksamhetsplanen kommer att utarbetas tillsammans med referensgrupperna för de olika intressenterna. Den bygger på en optimal användning av anläggningen där det effektiva användandet av anläggningen blir styrande. Planeringen kommer att ske efter demokratiska prioriteringar och rättvisa kriterier. Exempelvis kommer tider lämpade för barnverksamhet reserveras för barn. Funktionshindrade får tider efter sina förutsättningar. Flickor o pojkar behandlas jämlikt o.s.v. Finansiering av driften görs med hjälp av kommunalt driftbidrag, brukaravgifter från medlemmarna i Valbo SportUnion, arrangemang samt supporter och sponsorintäkter.  

Delaktighet har funnits under hela processen från de olika målgrupperna och deras närstående.  Möjliga målgrupper har deltagit och bevakat intressen, tillfört idéer och tagit fram exempel på anläggningar och faciliteter. Processen startade för flera år sedan och ett stort antal sammankomster har genomförts för att komma fram till denna satsning. Alla tänkbara kategorier och intressenter har deltagit i träffar vilket är en del i det som fört oss dit vi är idag.

Valbo SportUnion som bildades 2011 består av sex idrottsföreningar inom Färgelanda kommun, som har fotboll på programmet. Föreningarna är Ellenö IK, Färgelanda IF, Högsäters GF, Stigens IF,  HEF Valbo och Ödeborgs IF. Syftet var att gemensamt söka åstadkomma och skapa tillgång till en konstgräsplan i tätorten Färgelanda. Övriga partners är t.v.: Arvsfonden: Investeringsbidragsgivare. Färgelanda Kommun: Investerings- o bidragsgivare, samarbetspartner i planeringsprocessen. RF / Västsvenska Idrottsförbundet: Investeringsbidragsgivare. Dalslands Sparbank: Sponsor. IAC: Sponsor. ICA: Sponsor. Dalslands Fotbollförbund: Bidragsgivare, "kvalitetspartner". Svenska Fotbollförbundet: Investeringsbidragsgivare, rådgivare, kvalitets- och säkerhetskriterier. Markägaren: Skänkt marken för anläggningen.  

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Kontakt

Ort
Färgelanda i södra Dalsland

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.