Till innehållet

Anläggande av konstgräsplan på fastigheten Riala-Bergby 1:19

Projektet drevs av: Riala GoIF

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att förlänga fotbollssäsongen och skapa möjligheter för barn och ungdomar att utvecklas inom fotbollen genom att anlägga en belyst konstgräsplan.

Den nya anläggningen kommer att göra att träning kan bedrivas utomhus under större delen av året. Anläggningen är tänkt att bli en mötesplats som används alla dagar i veckan, inte bara för organiserad fotbollsträning, utan även för spontanidrott när organiserad verksamhet inte pågår.

Efter projektet

Projektet har genomförts i sin helhet och allt gick som planerat. Anläggningen invigdes 15 oktober 2022 och har därefter använts under hösten. Allt har fungerat bra såsom finansiering, tidplan och samarbeten. Konstgräsplanen är godkänd och utbildningar har genomförts.

Föreningens samtliga lag har haft möjlighet att under hösten använda konstgräsplanen, huvudsakligen för fotbollsverksamhet. Verksamhet har bedrivits alla dagar i veckan från unga barn till seniorer. Spontanidrotten har inte krävt några aktiva marknadsföringar utan kommit i gång av sig självt.

Föreningen har kontinuerligt uppdaterat om projektet via sociala medier, försäljning av konstgräsandelar och via hemsida. Planen invigdes officielllt 15 oktober med tal, aktiviteter samt förtäring.

Beviljat belopp

3 735 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Beviljat belopp

3 735 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Kontakt

Ort
Rimbo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-02-05.