Till innehållet

Anläggande av motionsspår och karta på Hulthöjden i Kristinehamns kommun

Projektet drivs av: Kristinehamns Orienteringsklubb

Beskrivning av projektet

Projektet omfattas av dels grovplanering mm av spår samt utbildning av funktionshindrade och deras personliga assistenter.

Syftet med projektet är att skapa möjlighet för personer med funktionshinder att lära sig orientering som är en idrott där skogen är vår idrottsarena och att utöka kunskapen om orientering till grupper som tidigare ej kunnat utöva denna sport.  Idag tävlar personer med funktionshinder mot fullt friska personer på samma villkor vilket ger en ytterligare dimension åt sporten. För att kunna starta i precisionsorientering krävs en utbildning i framförallt kartkunskap men även träningar där olika svårighetsgrader provas. Kristinehamns orienteringsklubb har startat en utbildning  vid Camp Nova (LSS) som är en kommunal instutitiond där både funktionshindrade och personliga assistenter finns.

Målsättningen är att nå nya grupper som tidigare ej haft möjlighet att utöva orientering samt att precisionsorientering blir en permanent sektion inom föreningen som bl a anordnar träningar och tävlingar i anslutning till klubbens övriga arrangemang.

Skapa möjligheter genom fler och bättre motionsspår vid Hultet så att träningar och tävlingar kan utföras  rättvis och idrottsligt.

Kristinehamns Orienteringsklubb samarbetar med MIK Varnan som är en handikappidrottsförening. Föringen har huvuddelen av sina medlemmar på Camp Nova och vi når både genom MIK Varnan och Camp Nova de funktionshindrade som vi utbildar i Precisionsorientering

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2014.

Kontakt

Ort
Kristinehamn

Liknande projekt

  • Nybyggnation av skidlekis och maskinhall

    Kristinehamns Orienteringsklubb ska anlägga ett skidlekis och en maskinhall vid Hultets friluftsgård.

  • Skatepark i Kristinehamn

    KFUM Kristinehamn ska anlägga en betongpark för skating med BMX, kickboard och inlines.

  • Nybyggnation av klubblokal och gym

    IFK Ölme har fått stöd att bygga en klubblokal där unga kan umgås före och efter träning, träna styrka, spela spel, göra läxor, ha teori, utbildning…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.