Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Anläggande av näridrottsplats

Projektet drivs av: Stuguns Bollklubb

Beskrivning av projektet

Stuguns bollklubb har fått lokalstöd för att anlägga en mindre friidrottsanläggning och en asfalterad yta för olika typer av aktiviteter såsom exempelvis skateboard och basket.

Stuguns bollklubb ska anlägga en mindre friidrottsanläggning och en asfalterad yta för olika typer av aktiviteter, till exempel skateboard och basket. Anläggningen kommer att placeras intill en mindre konstgräsyta som invigdes hösten 2016. Syftet är att skapa en näridrottsplats för spontana aktiviteter som är efterfrågade av ortens barn och ungdomar. Planerad verksamhet är prova-på-dagar och aktiviteter med skolor på orten för att locka så många som möjligt till anläggningen. Samarbete sker med kommunen och lokala föreningar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2017.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2017.

Kontakt

E-post
Ort
Stugun
Sidan uppdaterades 2020-06-02.