Till innehållet

Anläggande av näridrottsplats på fastigheten Löderup 16:6 i Ystads kommun

Projektet drevs av: Löderups Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Löderups Idrottsförening ska anlägga en näridrottsplats för att skapa en mötesplats för spontanidrott och lek, med bredd och mångfald i fokus.

Löderups Idrottsförening ska anlägga en näridrottsplats för att skapa en mötesplats för spontanidrott och lek, med bredd och mångfald i fokus. Näridrottsplatsen ska bestå av två anläggningsytor, dels en multisportplan där en mängd olika sporter kan utövas, dels en tennisplan. Nya sporter för Löderup blir volleyboll, tennis, minitennis, handboll, minifotboll och inne/utebandy. Multiplanen (30x15m) kommer att ha konsgräs som underlag och en avgränsande sarg och bollfångande nät.

Målsättning:

  • att skapa förutsättningar till spontanidrott, för barn, ungdomar och vuxna,
  • att bidra till att skolans verksamheter utvecklas,
  • att rekrytera fler barn- och ungdomar till idrott genom planerad näridrottsplats.
Projektets övergripande målformulering är att aktivera barn, ungdomar och vuxna genom idrott och lek, med positiva effekter på hälsa och motion. Därutöver kommer näridrottsplatsen att utgöra en social knytpunkt med stor kollektiv nytta som inbjuder till möten, gemenskap och ansvarstagande. Anläggningen erbjuder idrott, motion, lek och umgänge, även för sommargäster, vuxna och seniorer.

En viktig del i projektet är att bedriva verksamheter som syftar till att behålla ett långsiktigt tryck på näridrottsplatsen. Genom skolans försorg ska prova-på-aktiviteter genomföras, där eleverna ges möjlighet att testa olika sporter med hjälp av professionella instruktörer från olika idrottsföreningar, till exempel Löderups IF, Ystad Tennisklubb, LIGA och Skytteföreningen/innebandy. Genom att varva spontanidrottandet med organiserade aktiviteter väntas rekrytering av barn- och ungdomar kunna ske till organiserad verksamhet i större utsträckning än tidigare. Näridrottsplatsen ska även kunna utnyttjas som del i olika träningssammanhang, exempelvis utebandy, tennis, tre- och femmannafotboll, genom idrottsföreningarnas försorg. 

Projektet är väl förankrat och har starkt stöd lokalt. Projektet har presenterats för närboende, skolpersonal, hem- och skola, idrottsföreningar, byalag, kommuntjänstemän och lokala politiker. Projektplanerna har även publicerats medialt. Viktiga samarbetspartners är Löderups skola, Ystad kommun, Skåneidrotten, Löderups Skytteförening, LIGA fotbollsförening och Ystad Tennisklubb.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2015.

Kontakt

Ort
Löderup

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.