Till innehållet

Anläggande av skicross-/cykelcrossbana och utegym, Leksands kommun

Projektet drivs av: Siljansnäs skid- och löparklubb

Beskrivning av projektet

Siljansnäs skid- och löparklubb har blivit beviljade medel till anläggande av skicross/cykelcrossbana samt ett utegym. Föreningen har även blivit beviljade medel till belysning vid skicross/cykelcrossbanan samt utegymmet.

För att bevara skidintresset och främja folkhälsan hos barn, ungdomar och vuxna samt personer med funktionsnedsättning vill föreningen utveckla skidanläggningen med en skicross/cykelcrossbana samt ett utegym. Idén med hela anläggningen är att skapa aktiviteter för barn och ungdomar i närområdet och utveckla verksamheten. Genom att erbjuda ett varierat utbud av träningsaktiviteter hoppas föreningen att flera ska upptäcka sporten och bli medlemmar. Föreningen tycker att det är viktigt att bedriva en lekfull träning för barnen och en skicross/cykelcrossbana innebär att barnen kan träna under lekfulla former. Tanken är också att göra anläggningen attraktiv för övriga medlemmar och bybor.

Målsättningen är att anläggningen ska bli en naturlig mötesplats för barn, ungdomar, äldre samt personer med funktionsnedsättning. En annan målsättning är att kunna erbjuda en bra, varierad och kvalitativ skidverksamhet i närområdet samt främja folkhälsan. Föreningen har också som mål att bevara skidintresset hos barn, ungdomar och äldre samt få in nya målgrupper i föreningen. Föreningen hoppas att den ska nå nya målgrupper dels genom samarbete med skola och fritidshem och dels genom skidutbildning med olika grupper som till exempel nyanlända samt genom tillkomsten av skicrossbana/cykelcrossbana samt utegymmet. Tidigare har föreningen bedrivit inomhusträningar på hösten, men utegymmet möjliggör att föreningen kan ha sina träningar utomhus. Det är också positivt ur miljösynpunkt att inte behöva åka flera mil i veckan till och från skidspår.

Barn och föräldrar har fått lämna förslag på hur de vill att den nya skidanläggningen i Siljansnäs ska se ut. Dels har ledarna pratat med barnen på träningarna om vad de vill att det ska finnas för aktiviteter och dels har barn och föräldrar tillsammans fått fylla i lappar och ritat hur de vill att det ska se ut vid skidanläggningen. Flera barn har lämnat önskemål om att det ska finnas en skicross/cykelcrossbana vid skidanläggningen. Flera av föreningens barn har varit med och cyklat i terrängen där det är tänkt att skicross/cykelcrossbanan ska anläggas. De har fått cyklat uppför och utför och lämnat synpunkter på om det är för brant uppför/utför och de har fått tala om var de vill ha hopp samt testat två hopp.  

SISU har bidragit med medel till skicross/cykelcrossbana samt utegym. Ca 25 företag i Leksand har sponsrat projektet för att de tycker att det är viktigt med en skidanläggning på orten. Cyklister i Siljansnäs har hjälpt till att rita en skicross/cykelcrossbana. Leksands kommun

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Siljansnäs

Liknande projekt

  • Artiklar för livet

    Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en…

  • Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

    Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar…

  • Artscape - Gemensamt skapande för barn och unga

    Projektets ska utveckla en pedagogisk metod där barn och unga arbetar med kollektivt skapande av gatukonst som ett verktyg för att förstå demokratin…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.