Till innehållet

Anläggande av skidskytteanläggning på fastigheten Lövhult 1:9, Nässjö kommun

Projektet drevs av: Nässjö SKI

Beskrivning av projektet

Projektets ska utveckla skidskytteverksamheten för barn och ungdomar genom att bygga en anläggning som inkluderar en skjutbana för 50-metersskytte, en större yta för teknikträning på rullskidor och andra aktiviteter.

Projektets syfte är att utveckla skidskytteverksamheten för barn och ungdomar genom att bygga en anläggning som inkluderar en skjutbana för 50-metersskytte med skjutplatser, kulfång, måltavlor, fallmål, asfalterade straffrundor och en större yta för teknikträning på rullskidor och andra aktiviteter. Nässjö SKI kommer att använda anläggningen i organiserad tränings- och tävlingsverksamhet året runt flera dagar i veckan. Anläggningen kommer också att utnyttjas av andra föreningar, exempelvis inom orienteringsskytte, sportskytte och parasport.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd enligt plan. Anläggningen togs i bruk våren 2021 men på grund av pandemin har anläggningen inte nyttjats full ut. Regelbundna träningar för klubbens barn och ungdomar har dock kunnat bedrivas. Ett par mindre grupper av ungdomar från grannkommuner har också tränat på området. Föreningen avvaktar med större gruppaktiviteter och arrangemang tills restriktionerna kring pandemin lättar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Nässjö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-08-24.