Till innehållet

Anläggning av konstgräsplan med tillhörande utrustning i Töreboda kommun

Projektet drevs av: Töreboda IK

Beskrivning av projektet


Få till en ny anläggning med konstgräs i syfte att behålla ortens ungdomar i föreningen så att dessa kan bedriva idrott under en längre tid av året likt angränsande klubbar i andra kommuner.


  •  Göra det attraktivare på orten för ungdomar
  •  Öppna för ny utomhusaktivitet för bandy och hockey (träning utomhus) samt för nya idrotter
  •  Arrangera cuper/träningsläger  vilket drar intresse till orten (inkl. campingmöjlighet)
  •  Engagera privatpersoner och företagare i föreningslivet
  •  Göra det mer attraktivt för potentiella barnfamiljer att flytta till Töreboda
  •  Ökat samarbete mellan föreningar
  •  Förbättrade förutsättningar för idrottskollot
  •  Minska avståndet mellan ortsbor och nyanlända invånare och ungdomar

Förening bildade 1907 och har en stabil ekonomi. Från och med budgetåret 2016 skall intäkterna ökas med 150 000 kr årligen. Detta genom ökat medlemsavgift (beslutat 2015) samt ökning av antalet medlemmar och nya sponsorer. Dessutom beräknas kostnader minska då föreningen inte behöver hyra konstgräsplaner på annat håll. Detaljerad budget finns för 2016. Töreboda IK kommer aktivt deltaga i Törebodafestivalen 2-4 juli 2015 vilken förväntas tillföra föreningen en intäkt på ca 250 000 kr för 2016 i syfte att stärka ekonomin för framtiden. Ortens företag är positiva till konstgräsplanen och kommer att sponsra med hjälp av ett tilläggsavtal. Föreningens mål är att låna så lite pengar som möjligt men detta är beroende på Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundets bidrag (kalkylerade till 700 000 kr) och vårt ansökta belopp på 4,9 miljoner från Allmänna arvsfonden.

öreningen har under tre år arbetet i brett forum med dialogmöten inom föreningen samt med andra inbjudna föreningar. Kommunen har aktivt deltagit. Medborgardialoger om idrottsplatsen framtid har skett och en vision har tagits fram där en konstgräsplan har en central roll. För ökad tillgänglighet har projektet tagit fasta på att skapa förutsättning för funktionshindrade att komma intill planen bl.a. genom ny asfaltsväg direkt till planen. Nyligen färdigställda(2015)fyra stycken omklädningsrum som är helt tillgänglighetsanpassade.  

Klubbarna som bedriver verksamhet på Töreshov är: Töreboda IK fotboll Töreboda HF ishockey Töreboda KK konståkning Hajstorps SK bandy Töreboda RK hästsport Samverkan sker idag genom att vissa klubbar går samman i aktiviteter som exempelvis loppis. Ytan och lokaler används vid behov av alla föreningar på idrottsplatsen. Samverkansmöten hålls vid behov med huvudmannen Töreboda kommun och klubbarna. Vart tredje år arrangeras en av Sveriges största ideella musikfestivaler, Törebodafestivalen med ca 40 000 besökare under tre dagar. Evenemanget drivs med insatser från många föreningar och alla företagare på orten. Ideella krafterna från främst förälder från olika föreningar gör att festivalen går att genomföra. Töreboda kommun är den största samarbetspartnern som även de kommer utnyttja nya konstgränsytan för skolidrott mm. För ökad integration har idrott och föreningsliv en avgörande betydelse gäller även för funktionshindrade. Näringslivet ser positivt på projektet i syfte at skapa ett mer attraktivare Töreboda.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Töreboda

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.