Till innehållet

Anläggning av konstgräsplan på fastigheten Mark Sätila 5:15 i Marks kommun

Projektet drivs av: Sätila Sportklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att anlägga en konstgräsplan med spelmåtten 105 x 65 meter. Konstgräsplanen ska förlänga säsongen avsevärt samt möjliggöra för både gåfotboll för äldre personer samt organiserad-och spontanidrott för ungdomar.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Sätila
Sidan uppdaterades 2024-06-26.