Till innehållet

Anläggning av Skicrossbana i Källviksbacken i Faluns kommun

Projektet drevs av: IFK Falun Alpin

Beskrivning av projektet


~~Svenska Skidförbundet bedriver ett projekt där man hjälper anläggningar att bygga banor och där har man kunnat se en tydlig utveckling av antalet åk som gjorts i backar där man har en bana. På de 8 anläggningar där SSF har sina banor har man under senaste tre åren registrerat ca 1,8 miljoner åk. Backen är belägen nära centrum med goda kommunikationer. Det är enkelt att ta sig från parkering till liftar och serveringen är anpassad för att kunna ta emot besökare med olika hjälpmedel. Detta gör att vi bör kunna attrahera personer med funktionsnedsättning att besöka backen och prova på skicross. De som redan är slalomåkare får ytterligare en utmaning som kanske mer passar deras förutsättningar än hopp och räcken som vi utvecklat de senaste åren. Vi har i dag inga aktiva åkare i klubben med funktionsnedsättning men hoppas kunna attrahera nya åkare till klubben.

~~Verksamheten i skicrossbanan kommer att ingå som en del i klubbens verksamhet tillsammans med alpin skidåkning och det vi i dagligt tal benämner parkåkning. Om det behövs särskild organisation för personer med funktionsnedsättning, dvs om de inte kan delta i tränings/utbildningsverksamhet tillsammans med övriga deltagare, är det en självklarhet för oss att ordna så att det blir möjligt. Alla som är intresserad av skidåkning, oavsett förutsättningar och mål med träning, deltar i dag i klubbens verksamhet på sina egna villkor. Vi vänder oss till alla som kan och vill vara i skidbacken och kan därför inte ange antalet personer i olika åldersgrupper eller antalet med funktionsnedsättning. Svenska Skidförbundet är också beredd att stötta vår verksamhet i ett uppstartsskede och med kunskapsutveckling. Vi har redan medlemmar som deltagit i utbildningar i Svenska Skidförbundets regi och fler medlemmar är intresserade att delta i utbildningar under den kommande säsongen. Vår verksamhet i dag är anpassad efter utövarnas ålder och kunskap. De yngsta kan om de vill träna två kvällar i veckan. De lite äldre har två fasta träningstider per vecka men kan även delta i de allra äldstas träning. De som är äldst och mest erfarna har tre fasta träningstider per vecka. Träningstiderna är planerade efter barnens ålder och på olika dagar för att det ska finnas utrymme för alla i backen.

Skicrossbana och dess projekt samverkar med Falu Kommun , Svenska skidförbundet och dess Skicross sektion. Sedan har vi ett bra antal andra sponsorer för att kunna genomföra detta. Givetvis alla ideella krafter inom IFK Falun Alpin.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2015.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.