Till innehållet

Anordnande av Skatepark i Höör kommun

Projektet drevs av: Höörs Skateförening, c/o Höörs Föreningsallians

Beskrivning av projektet


Syftet är att skapa en skatepark i betong till ungdomar och även äldre som har skateboard som sitt intresse i Höörs kommun eftersom intresset för denna sport ökar för varje år som går.

Målet är att ha en färdig skatepark i betong hösten 2014. Även att öka och ta till vara intresset för skateboard hos ungdomar som inte gärna vill hålla på med lagsporter eller andra aktiviteter där man måste passa tider och följa en massa regelverk.

Vägen framåt har varit ganska lång och tålamodet har prövats många gånger, främst för ungdomarnas del. Det började för ca 4-5 år sedan med en liten grupp skejtare som tyckte att ett par träramper utanför fritidsgården började bli i minsta laget. Det gjordes ett upprop till kommunens skejtare som samlades på fritidsgården och började göra ritningar och prata om hur man ville en skatepark skulle se ut. De fick hjälp från Föreningsalliansen i Höör och skapad eefterhand en förening för att lättare kunna påverka politiker och andra när man ska söka pengar till projektet. Det blev många möten under ganska lång tid, det ritades, pratades och byggdes modeller i lera och samlade in namnunderskrifter från allmänheten för att få stöd för sina idéer. Så småningom gjordes en handlingsplan för att kunna få igång det på riktigt. Det gjordes ansökningar, ritningar och man kontaktade olika företag som bygger skejtparker för att få in olika förslag och anbud. Kommunen blev efterhand mer positiv och bestämde sig för att satsa ca hälften av pengarna som behövdes för att bygga parken. En större del ansöktes från Allmänna Arvsfonden och andra sponsorer. En hel del skejtare har kommit och gått under åren, men intresset består och nu är det några veckor kvar innan det mesta är klart. En delvis problematisk sak är att det vistas väldigt mycket ungdomar på byggplatsen trots avspärrningar, skyltar och annan information. Det positiva är att intresset är väldigt stort bland ungdomar!

Skejtare, föräldrar, fritidsledare, tjänstemän, politiker, banker, byggföretag och många andra har varit och är delaktiga i projektet.

Samarbete har skett på olika sätt i olika grupper och former, både ekonomiskt, personligt och samhällsmässigt. Mycket kan åstadkommas när man samarbetar, vilket är positivt, speciellt när det gynnar att få ungdomar aktiva och må bra.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Kontakt

Ort
Höör

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.