Till innehållet

Anpassad friskvård med vidare slussverksamhet till öppna marknaden

Projektet drevs av: Neuroförbundet Enköping Håbo

Beskrivning av projektet

Neuroförbundet Enköping Håbo ska tillsammans med Friskis & Svettis vidareutveckla Enköpings kommuns nedlagda pilotprojekt om att erbjuda neuroskadade personer med funktionsnedsättning en organiserad träning i en anpassad lokal.

Neuroförbundet Enköping Håbo ska tillsammans med Friskis & Svettis vidareutveckla Enköpings kommuns nedlagda pilotprojekt om att erbjuda neuroskadade personer med funktionsnedsättning en organiserad träning i en anpassad lokal. Neuroförbundets medlemmar har ofta fysiska funktionsnedsättningar som begränsar deras rörlighet i samhället. Regelbunden träning är avgörande för såväl den fysiska som den psykiska hälsan men flera av medlemmarna upplever svårigheter att träna tillsammans med andra besökare på öppna gym.

Tanken är att målgruppen ska starta sin träning i de anpassade lokalerna och stärkas mentalt att ta steget vidare till Friskis och Svettis lokaler. Målgruppen får träningstips, coachning och möter andra med liknande behov. En ambition är att deltagarna ska kunna fungera som personliga tränare för varandra när de besöker öppna gym. I projektet kommer flera ideella ledare för Friskis och Svettis att få ökade kunskaper om målgruppen och bättre kunna möta deras behov.

Enköpings kommun avser att stödja verksamheten efter det att projektet genomförts om slussverksamheten blir framgångsrik.

Efter projektet

173 personer har tränat i de särskilda lokalerna varav 24 numera tränar själva och har köpt kort på den öppna marknaden – främst hos Friskis & Svettis . Alla tränar självständigt utom en person som behöver stöd från assistent. En del deltagare har efter provtillfällen valt att stanna kvar i den kommunalt drivna habiliteringen. Några deltagare har slutat sin träning i förtid. Samverkansparten Friskis & Svettis har uppgraderat sin maskinpark med utrustning som bättre svarar mot målgruppens behov. Metoden finns tillgänglig att ta in i andra aktörers ordinarie verksamheter.

Verksamheten fortsätter i Enköping kommuns regi, av aktörer på den öppna marknaden och inom projektägarens regi. Kommunen har anpassat sin prioriterade verksamhet och kompletterat den med fysioterapeuter. Förbundet medverkar till att sprida kunskap om bemötande till andra aktörer på den öppna marknaden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Enköping

Liknande projekt

  • TAKK-för-maten

    Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ…

  • Receptsamling för patienter med kostbehandlad betaoxidationsdefekt

    Receptsamlingen ska ge målgruppen som har en strikt kostrestriktion en ökad variation av bra mat där det tydligt framgår om receptet passar just den…

  • GoGlad

    Projektet ska förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett…

Sidan uppdaterades 2021-09-21.