Till innehållet

Anpassad IT-vägen till digital delaktighet

Projektet drevs av: FUB:s Stiftelse ala

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en tvåårig eftergymnasial distansutbildning vid Mora folkhögskola för personer med måttlig utvecklingsstörning och en webbaserad distansutbildning för stödpersoner som ska kunna bistå eleverna.

Idag står många mäniskor utanför det digitala samhället och klyftan bara växer. Syftet med detta projekt är att ge unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning möjlighet att öka sin digitala delaktighet och självständighet. Att som alla andra unga vuxna få möjlighet att använda datorn som redskap att kommunicera och dokumentera. En måttlig utvecklingsstörning medför svårigheter att läsa, skriva, hitta, strukturera, minnas, lösa problem, generalisera och planera. Idag finns många IT-möjligheter såsom uppläst text, bild- och ljudstöd, förenklad navigering, animeringar mm som kompenserar för dessa svårigheter. Dessa IT-möjligheter kommer målgruppen till del i alltför liten omfattning. För att IKT ska bli möjligt för denna målgrupp behöver dessa personer stöd i sin nära omgivning.

Projektet ska skapa en tvåårig distansutbildning vid Mora Folkhögskola ”Anpassad IT i vardagen”. Det finns 12 platser och kursen är öppen för sökande från hela Sverige. Deltagarna ska komma till skolan en vecka per månad. Kursens teman är hälsa, kultur, natur och medborgarskap och en del aktiviteter samplaneras med andra studerande vid skolan. Dessutom ska projektet skapa en webbaserad utbildning för stödpersoner innehållande både tekniska, pedagogiska och nätetiska delar. För kommunikation och information ska en webbsida www.sikta.nu tas fram. Den ska innehålla en interaktiv metodbok och forum för erfarenhetsutbyte samt slutna konferenser för de som går de bägge utbildningarna. Projektet ska verka även för att det utvecklas en digital arena som är tillgänglig för målgrupperna och som kan fungera som informell lärgemenskap efter avslutad kurs.


Distansutbildningen ”Anpassad IT i vardagen” kommer att ingå i Mora folkhögskolas ordinarie kursutbud efter projektets slut. Efter avslutad projekttid kommer det finnas en webbportal, en lärgemenskap på nätet, som kan användas
 • för att skaffa information under utbildningarna
 • för att kommunicera
 • för att användas efter avslutad utbildning för att fortsätta ett mer informellt lärande
 • för att utöka sociala kontakter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar
Webbportalen är en levande del av utbildningen. Både dess intranät (pågående kurser) och dess publika del där lärgemenskapen stimuleras genom ett aktivt moderatorskap, kommer att uppdateras och revideras av kursansvarig på Mora folkhögskola efter projektiden har avslutats. 

Projektägare är Riksförbundet FUBs forskningsstiftelse ALA som i samråd med Mora folkhögskola och deras erfarenheter inom området anpassad IT har utarbetat ansökan. FUB har företrädare både i styrgrupp och i expert grupp. Fokusgrupper för stödpersoner avseende kompetensbehov kommer att genomföras. En referensgrupp med personal från kommunernas LSS och anhöriga skall följa projektet. Distansutbildningarna kommer att utvärderas kontinuerligt.

Projektet samarbetar även med Mora och Rättviks kommuner samt med Indies AB. Kurserna kommer att bedrivas på Mora Folkhögskola, och erhålla teknisk kompetens från MK Data.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Mora

Liknande projekt

 • Mångfaldens trädgård

  Projektet vill tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer.

 • Music Passion

  Projektet syfte är att skapa en metod och en arbetsform med hjälp av musik för att främja hälsa, socialt deltagande och en aktiv fritid för personer…

 • Funkisprojektet

  Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Fokus är normkritiska utbildningar.   

Sidan uppdaterades 2020-06-02.