Till innehållet

Antologi

Projektet drevs av: Lokalföreningen hepatit C i Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Lokalföreningen Hepatit C i Västra Götaland ska genom sitt projekt Antologi tillsammans med medlemmar och andra personer med Hepatit C skriva fram sina egna berättelser och erfarenheter i en antologi.

Syftet är att stärka målgruppens självkänsla, verka preventivt mot psykisk ohälsa samt skuld och skam som ofta är kopplat till sjukdomen. Skrivandet kommer att verka som ett terapeutiskt verktyg. Med antologin vill projektet sprida hopp om ett bra liv med Hepatit C och hur man som individ kan hantera smitta. Antologin kommer att tryckas och spridas samt publiceras på nätet. Antologin kommer att arbetas fram genom skrivarworkshops med stöd av redaktörer och en professionell skrivarcoach. Projektet kommer under projekttiden få besök av olika författare för att få inspiration till deras eget skrivande. Projektet kommer aktivt arbeta för att nå personer med Hepatit C-smitta från olika målgrupper. De kommer ha ett nära samarbete med Riksförbundet Noaks Ark, som arbetar för Hiv-smittade och Göteborgs Räddningsmission, som arbetar för personer i missbruk, hemlöshet och prostitution. Ett underliggande syfte är även att antologin ska motverka den många gånger stereotypa bilden av personer med Hepatit C. Projektet vill verka för att lyfta fram hur heterogen målgruppen faktiskt är. Projektet kommer överleva genom spridning och distribution av antologin, både i dess fysiska form och digitala. Projektet kommer aktivt att sprida antologin till yrkesverksamma som möter målgruppen för att på så vis komplexisera bilden av vem en person med Hepatit C kan vara – vilket de tror och hoppas kan öka möjligheten till bättre bemötande i vården.  

Efter projektet

Lokalföreningen Hepatit C i Västra Götaland har genom sitt projekt Antologi tillsammans med medlemmar och andra personer med Hepatit C skrivit fram sina egna berättelser och erfarenheter i antologin Människan bakom diagnosen. Syftet var att stärka målgruppens självkänsla, verka preventivt mot psykisk ohälsa samt skuld och skam som ofta är kopplat till sjukdomen. Skrivandet har verkat som ett terapeutiskt verktyg. Många deltagare berättar om hur avgörande deltagande i boken varit, det har väckt många känslor.

Med antologin ville projektet sprida hopp om ett bra liv med Hepatit C och hur man som individ kan hantera smitta. Antologin har tryckts och spridits på flera platser. Antologin har arbetas fram genom skrivarworkshops med stöd av redaktörer och en professionell skrivarcoach. Projektet har samarbetat med olika organisationer som möter målgruppen. Projektet och boken vill verka för att lyfta fram hur heterogen målgruppen faktiskt är. Antologin finns idag på platser som möter personer med hepatit c i vården och civilsamhället.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Skara

Liknande projekt

  • Blå Lådan

    Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

  • Lika Unika Akademi

    Projektet ska genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  • Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

    Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades 2021-10-08.