Till innehållet

Appar för kommunikation - ett webbforum

Projektet drevs av: DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder Sahlgrenska sjukhuset

Beskrivning av projektet

Det övergripande målet med projektet är att öka och samla kunskap om hur smartphones och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikativa svårigheter.

Smartphones och surfplattor har gjort sitt intåg i hjälpmedelsområdet och det finns nu många appar som personer med kommunikationssvårigheter kan använda för att underlätta sin kommunikation. Det finns hemsidor, bloggar och facebookgrupper som skriver om och diskuterar olika appar som hjälpmedel men det kan vara svårt att hitta rätt bland olika forum och skaffa sig information. Det övergripande målet med projektet är att öka och samla kunskap om hur smartphones och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikativa svårigheter.

Projektet går ut på att skapa ett nationellt webbforum på HI:s hemsida som samlar appar för kommunikation och styrsätt för smartphones och surfplattor. Det är ett forum som är öppet för alla och bygger just på att många skriver om och även tycker till om appar. Det ska vara enkelt att söka information, jämföra och ta del av andras erfarenheter av appar för kommunikation. Projektet bidrar också till webbforumets innehåll genom att testa och utvärdera appar med användare och stödpersoner samt i nätverksgrupper. Under 2014 testar och utvärderar appar tillsammans med två grupper, en användargrupp och en nätverksgrupp.

DART, Hjälpmedelsinstitutet (HI), Autism- och Aspergerföreningen, RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Göteborg med omnejd), FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.