Till innehållet

APPropå rasism

Projektet drivs av: Stiftelsen Teskedsorden

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i samhället med målet att motverka rasism och andra former av intolerans.

Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i samhället med målet att motverka rasism och andra former av intolerans.

Den primära målgruppen för projektet är ungdomar mellan 13 – 19 år. Målet är att appen ska kunna integreras i skolundervisningen för att ge lärare, elever och allmänheten ett verktyg för att arbeta med frågor och starta samtal om normer, rättigheter och privilegier. Appen ska utformas som ett spel med tillhörande hemsida och lärarhandledning. Projektets material tas fram med referensgrupper bestående av ungdomar samt organisationer och nätverk med erfareneter av toleransfrågor och normkritik. Materialet testas av tre skolor.

Efter projekttiden är det tänkt att appen ska finnas nedladdningsbar på App Store och Google Play samt användas i skolundervisning och även av intresserade personer och organisationer utanför skolans värld.

Projektet genomförs i nära samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, Världskulturmuseet och Anna Lindhs stiftelses svenska nätverk.

Efter projektet

Appen, som heter Reality Check, är ett upplevelsebaserat spel utvecklat för att utmana fördomar och normer, stärka den som utsätts för rasism och bidra till ökat civilkurage. Spelaren väljer mellan att spela en av spelets karaktärer eller sig själv, och under fem dagar kommer spelaren att hamna i olika situationer där hen kan påverka hur spelkaraktären ska agera. Situationerna i spelet är baserade på verkliga händelser som målgrupperna i projektet delat med sig av.

Under projektets gång har 30 klasser deltagit i workshops, och vid slutredovisning hade appen över 18 000 nedladdningar. Projektet har även tagit fram en lärarhandledning som hör till appen, samt en utställning.

Appen kommer att leva vidare på Google Play och App Store, och Teskedsorden och Multikulturellt Centrum bekostar uppdateringarna i minst två år om externa finansiärer saknas. Utställningen kommer ha en permanent plats på Multikulturellt Centrum i framtiden. Teskedsordern och Multikulturellt Centrum fortsätter att sprida materialet i sociala kanaler och appen används när Teskedsorden föreläser och håller workshops inom ramen för ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL)

    Projektet ska skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och öka motståndskraften mot psykisk ohälsa,…

Sidan uppdaterades 2021-03-30.