Till innehållet

Är du med-spelare?

Projektet drivs av: Röda Korsets Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

Vi vill genom unga idrottares passion för fotboll lyfta Barnkonventionen och barns rätt till delaktighet och inflytande. Tillsammans med ungdomslag tar vi fram en metod där unga diskuterar vad de vill förändra och själva genomför en social insats.

"Är du med-spelare?" syftar till att utveckla intresse hos flera att ta en aktiv roll genom föreningslivet och ge unga idrottare verktyg att genomföra sociala insatser. Genom att använda metodik som tydliggör Barnkonventionen i praktiken och med inspiration av socialt entreprenörskap önskar projektet motivera idrottsungdomslag till socialt engagemang. Detta leder till bättre kunskap om Barnkonventionen, ett ökat ställningstagande för humanitet och barns rättigheter bland unga idrottare samt fler kontaktytor mellan nyanlända och personer födda i Sverige. Projektet riktar sig till idrottare i åldrarna 12-20 år samt dess lagledare/tränare. Målgruppen är delaktig dels i utveckling av metod, dels då de sociala insatserna är helt deltagardrivna och utgår från målgruppens egna idéer.

Genom projektet önskar vi: • Främja integration och delaktighet • Arbeta med attityd och värdegrundsfrågor • Bidra till en meningsfull fritid för barn och unga • Ge barn och unga möjlighet att samtala, diskutera och reflektera Inom projektet vill vi forma en workshop/metod för att utveckla unga idrottares idéer för socialt engagemang samt med koppling till Barnkonventionen. En viktig del är att därefter att stötta spelarna i att utveckla och genomföra sina idéer som de utvecklar under workshopen samt ge kompletterande utbildning för lagets ledare/tränare kring barns rättigheter i praktiken.

Erfarenheter från de unga idrottare som varit deltagare kommer att tas väl tillvara, bland annat genom möjligheten att bli så kallade medspelar-ambassadörer och därigenom inspirera andra till engagemang. Rutiner och tips kommer att upprätthållas för hur de deltagande idrottsföreningarna internt kan ta arbetet vidare från åldersgrupp till åldersgrupp. En viktig del kommer även vara att rekrytera och utbilda spelledare bland redan aktiva i idrottsrörelsen.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Fotbollförbundsdistrikten i Göteborg och Västergötland. Inför uppstarten genomfördes ett pilotprojekt där unga fotbollsspelare samt ledare inom dessa regioner varit aktiva i behovsanalys samt input på metod. I detta projekt fortsätter vi att utveckla metod tillsammans med unga idrottare. Då metoden dessutom grundar sig på ett spel/workshop som resulterar i aktiviteter som är helt deltagardrivna och utgår från målgruppens egna idéer blir delaktigheten väldrigt stark. Själva tanken med projektet är att ge målgruppen verktyg för att påverka och därigenom bli aktörer.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Fotbollförbundsdistrikten i Göteborg och Västergötland. Under projektets första år samarbetar vi främst med 5 st föreningar inom dessa regioner: Kållered SK, Västra Frölunda IF, Azalea BK, Warta IF och IFK Trollhättan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Västsverige

Liknande projekt

  • Talita metodutveckling

    Detta projekt avbröts efter endast några månader på grund av personalomsättning och att föreningen inte såg att det gick att hitta personal med den…

  • Miljöjägarna

    Projektet planerar ett upplägg där unga filmare möter forskare, fiskare, jordbrukare och människor som arbetar med olika miljöprojekt för att både…

  • Universell menskompetens - menskunskap för alla

    Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.