Till innehållet

Arbete trots psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Beskrivning av projektet

I projektet vill Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, fokusera på framgångsfaktorer och ta reda på vilka faktorer på en arbetsplats och vilka individuella strategier som gör att personer med psykisk ohälsa kan få och behålla ett arbete.

RSMH ska djupintervju 60 personer ur målgruppen. Tillsammans med Högskolan i Dalarna ska framgångsfaktorerna sammanställas och ett evidensbaserat utbildningsmaterial tas fram som ska erbjudas arbetsgivare. RSMH ska även ta fram ett webbaserat arbetsplatsstöd för målgruppen och arbetsgivare. I projektet ska en till tre kommuner ta del av resultaten och testa utbildningsinsatsen. Efter projektet kommer RSMH fortsätta att utveckla och förvalta materialet och erbjuda andra kommuner och arbetsgivare utbildningen.

Efter projektet

Projektet ledde bland annat till:

  • två utbildningar riktade mot arbetsgivare kring hur de kan ta hand om personer som drabbats av psykisk ohälsa,
  • flera enkätundersökningar,
  • föreläsningar för LSS-kunder i tre städer,
  • workshoppar med Funktionsrätt Sverige om riskerna med hemarbete i pandemin
  • föreläsningar riktade till föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Verksamheten fortsätter i RSMH.s regi som utbildningar. Utbildningarna finna att köpa från organisationen. Flera av samverkansorganisationerna implementerar kunskapen i den egna verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-21.