Till innehållet

Arbetskamraterna

Projektet drivs av: Arbetskamraterna

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för personer med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsvariationer att få jobb.

Målet är att målgruppen kommer in på den öppna arbetsmarknaden och att gymnasieelever får göra praktik i arbetslivet. I projektet ska en digital mötesplats byggas upp där målgrupp och arbetsgivare möts. Deltagarna matchas ihop med en arbetsplats för praktik eller anställning med relevant stöd. Målgruppen är med och utvecklar mötesplatsen, hur deras profiler ska se ut och hur matchningen med arbetsgivare ska fungera. En grupp på 10 deltagare kommer vara aktiva och följas genom hela projektet. Genom dem kommer konkreta exempel spridas som visar hur det kan fungera för olika individer och arbetsgivare.

Efter projektet ska mötesplatsen drivas vidare inom föreningen. Där ska målgruppen och arbetsgivare över hela landet mötas för att skapa praktik och arbetstillfällen. Delar av verksamheten ska drivas ideellt och delar ska finansieras genom avgifter, sponsorer och annonsörer.

Beviljat belopp

3 143 258 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 143 258 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Täby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-19.