Till innehållet

ARC-projektet

Projektet drivs av: Sociala Arbetskooperativens intresseorganisation (SKOOPI)

Beskrivning av projektet

Utveckling av Arbetsträning och Rehabiliteringsarbete samt Certifiering i sociala arbetskooperativ. Utbildning i offentlig upphandling och verksamhetsutveckling.


 • att vidga arbetsmarknaden så att alla människor som vill arbeta, oavsett arbetsförmåga, kan få och behålla ett arbete som passar deras behov och förmåga
 • att utveckla sociala arbetskooperativens och kooperatörers förmåga att ge god kvalitet i arbetsträning och rehabiliteringsarbete. Att på ett mer strukturerat och metodiskt sätt använda egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och andra arbetshinder för att stödja andra att hitta en plats på arbetsmarknaden
 • att genom en certifiering av sociala arbetskooperativ säkerställa kvalitén i sociala arbetskooperativens arbete samt förbättra samarbetet med myndigheter och privata företag

Målgrupp

 • Kooperatörerna i de sociala arbetskooperativen med egen erfarenhet av arbetsträning och rehabilitering som vill bli bra stödpersoner för andra. 
 • Kooperativ som vill bli professionella leverantörer av tjänster i arbetsträning, rehabilitering med mera till kunder som stat, kommun, landsting och företag.

Projektets verksamhet

 • Utbildningsprogram om roller och arbetsfördelning i sociala arbetskooperativ
 • Utbildning i arbetsträning och rehabiliteringarbete
 • Metodbok i arbetsträning och rehabiliteringsarbete för sociala arbetskooperativ
 • Utbildning i  försäljning, upphandling och anbudsgivning till offentlig sektor
 • En modell för certifiering av sociala arbetskooperativ och hur arbetet ska organiseras och finansieras
 • Påbörja certifieringen i sociala arbetskooperativ enligt certifieringsmodellen
 • Konferenser för erfarenhetsutbyte och spridning av projektets arbete

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Scen medis 5

  Projektet ska etablera en funkisscen i Stockholm, Scen Medis 5. Den ska drivas av personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning.

 • Seniorboende - Trygghetsboende för teckenspråkiga döva och dövblinda

  Detta projekt ska bygga upp ett teckenspråkigt seniorboende +55 i Hässelby samt också bygga upp ett trygghetsboende i teckenspråksmiljö i Skärholmen.

 • Sjung mitt liv

  Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.