Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Arena Paraidrott

Projektet drivs av: Parasport Jämtland-Härjedalen

Beskrivning av projektet

Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på vinteridrotter.

Modellen rymmer aktiviteter för rekrytering av idrottsutövare i syfte att hitta former som garanterar en breddidrott. Idag är glappet mellan prova-på-verksamhet och elitverksamhet stort och många utövare väljer att sluta när aktiviteterna blir alltför elitorienterade. Målet är att öka målgruppens välbefinnande genom att stärka möjligheterna till en aktiv fritid. Alla idrottsdistrikt inom Riksidrottsförbundet kan använda modellen.

Beviljat belopp

7 266 795 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

7 266 795 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Östersund
Sidan uppdaterades 2021-07-07.