Till innehållet

Arena Paraidrott

Projektet drivs av: Parasport Jämtland-Härjedalen

Beskrivning av projektet

Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på vinteridrotter.

Modellen rymmer aktiviteter för rekrytering av idrottsutövare i syfte att hitta former som garanterar en breddidrott. Idag är glappet mellan prova-på-verksamhet och elitverksamhet stort och många utövare väljer att sluta när aktiviteterna blir alltför elitorienterade. Målet är att öka målgruppens välbefinnande genom att stärka möjligheterna till en aktiv fritid. Alla idrottsdistrikt inom Riksidrottsförbundet kan använda modellen.

Beviljat belopp

7 266 795 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Beviljat belopp

7 266 795 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

  • WE & SPORTS

    Projektet ska minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.

  • Idrottens ledarbank

    Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

  • Från byspår till idrottskarriär

    Projektet ska sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma inom Jämtland-Härjedalens skidförbund och formulera en användarvänlig metod med…

Sidan uppdaterades 2021-07-07.