Till innehållet

Arena Paraidrott

Projektet drivs av: Parasport Jämtland-Härjedalen

Beskrivning av projektet

Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på vinteridrotter.

Modellen rymmer aktiviteter för rekrytering av idrottsutövare i syfte att hitta former som garanterar en breddidrott. Idag är glappet mellan prova-på-verksamhet och elitverksamhet stort och många utövare väljer att sluta när aktiviteterna blir alltför elitorienterade. Målet är att öka målgruppens välbefinnande genom att stärka möjligheterna till en aktiv fritid. Alla idrottsdistrikt inom Riksidrottsförbundet kan använda modellen.

Beviljat belopp

7 266 795 kronor

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

7 266 795 kronor

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

  • Fitness Assistant

    Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga…

  • Bus - glädje, lek och rörelse med familjehund

    Syftet med projektet är att ge målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning bus, glädje, lek och rörelse, som alla barn har rätt till.

  • Funkisträning för alla

    Syftet med projektet är att skapa en idrottslig miljö där alla kan delta efter sina egna förutsättningar och intressen.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.