Till innehållet

Arion

Projektet drivs av: RFSL Ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett steg i att öka den psykiska och sexuella hälsan och det sociala välbefinnandet.

Projektets syfte är att erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett steg i att öka den psykiska och sexuella hälsan och det sociala välbefinnandet.

Projektet har som mål att nå ut till 300 personer via en stödverksamhet som omfattar stödsamtal online, kuratorsamtal, information och stöd i att exempelvis följa med på möten med myndigheter. Parallellt med stödverksamheten kommer projektet att vidareutveckla samverkan med andra instanser som möter unga hbtq-personer som har sex mot ersättning samt vidareutveckla RFSL Ungdoms befintliga utbildningar för att nå ut med kunskap till fler berörda yrkesgrupper.

Projektets erfarenheter och arbetssätt kommer att samlas i en metodbok som ska spridas till relevanta aktörer.
Föreningen kommer att utbilda sina lokalorganisationer så att de kan fungera som lokala stödverksamheter på ideell basis efter projekttiden.
Utbildningarna komma att integreras i föreningens befintliga utbildningsverksamhet.
Metodmaterialet kommer att användas och spridas även efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Efter Knas

    Syfte och mål med projektet är att skapa ett rikstäckande eftervårdsprogram riktat till unga och unga vuxna 16 till 25 år som är i slutet av…

  • Rise Unga

    Riksföreningen Rise vill skapa en stödverksamhet för unga vuxna för att förhindra de långsiktiga negativa konsekvenser som individer och samhälle…

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.