Till innehållet

Artikel 19 som verktyg

Projektet drivs av: Stiftelsen Institutet för Independent Living

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19.

Projektets syfte är att stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19. Projektet syftar till ökat självbestämmande, ökad delaktighet och bättre livsvillkor för en målgrupp som inte ges jämlika möjligheter. Projektet

  • ska ta fram ett instrument, självbestämmandebarometern, som utifrån framtagna indikatorer bli ett kraftfullt verktyg för målgruppen att hävda och även få sina rättigheter tillgodosedda.
  • kommer med hjälp av samtalsgrupper inom olika verksamheter och organisationer samla in upplevelser och utarbeta indikatorer för att bedöma hur Sverige efterlever kraven i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19.
  • kommer genomföra träning i praktisk rättighetskunskap genom anmälningsskolor, samtalsgrupper, studiecirklar och poddar. Anmälningstjänsten kommer att produceras som en app.
  • kommer genomföra en juridisk analys av vilka lagändringar som krävs för att stödja genomförandet av rättigheterna i artikel 19. Dessa kommer resultera i en guide för implementering och transformering av artikel 19 samt en kommentar till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet kommer att genomföras av målgruppen själva, personer med olika erfarenheter av funktionsnedsättning.

Samarbete sker med flera funktionshinderorganisationer, kommuner och flera relevanta myndigheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Farsta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.