Till innehållet

Artiklar för livet

Projektet drevs av: Kulturföreningen Viva

Beskrivning av projektet

Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en föreställning kommer de att skapa sig förståelse om Barnkonventionen och barns rättigheter.

Undersökningar gjorda av Barnombudsmannen visar att endast var femte barn i Sverige hört talas om Barnkonventionen. Att man har rättigheter är ingen självklarhet om ingen talar om det, och utan fördjupad förståelse blir informationen bara tomma ord. För att barnets rättigheter ska kunna omsättas i praktiken krävs ett samspel mellan vuxna och barn. Vi arbetar med metoder som berör, kräver reflektion, går på djupet, ställningstaganden och i slutändan handling för att uppnå fördjupad förståelse hos eleverna.

Genom projektet Artiklar för livet vill vi på ett lustfyllt sätt informera barn och unga om deras rättigheter och Barnkonventionens artiklar. Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en föreställning kommer de att skapa sig förståelse utifrån sina egna referensramar. Projektet är en del i ämnet Svenska och Samhällsorientering. Det praktiska arbetet med varje grupp sker vid ett tillfälle per vecka under höstterminen. Under projektets gång kommer vi kontinuerligt att arbeta med drama- och värderingsövningar utvalda för att passa den specifika elevgruppen. I processen ingår det manusskrivning, repetitioner, tillverkning av rekvisita och scenografi. Eleverna kommer kontinuerligt att föra loggbok om processen med beskrivning och reflektioner över det praktiska arbetet. Loggboken är personlig och eleven kan använda olika uttrycksmedel för att skapa dokumentationen som till exempel bilder, foton, rita serier med mera. Projektets process och resultat kommer att ligga till grund för ett läromedel.  

De medverkande skolorna är åk F-1 på Apelskolan, åk 4 på Gunnesboskolan och åk 7-9 Särskolan,Fågelskolan i Lund samt åk 6 i Östraby skola i Hörby. Vi kommer inledningsvis att presentera ett urval av artiklar som vi anser vara aktuella för elevernas rättigheter utifrån den vardag de lever i. Kring varje artikel kommer det att ske diskussioner för att ge eleverna möjlighet till reflektion och fördjupad förståelse. Därefter skall eleverna själva välja en artikel som de skall skriva en text utifrån. Med utgångspunkt från de färdiga texterna kommer vi sedan tillsammans med eleverna att arbeta fram en föreställning. Föreställningen kommer att visas vid minst två tillfällen, en föreställning för elever på skolan och en för familj och vänner. Eleverna kommer kontinuerligt att föra loggbok om processen med beskrivning och reflektioner över det praktiska arbetet. Loggboken är personlig och eleven kan använda olika uttrycksmedel för att skapa dokumentationen som till exempel bilder, foton, rita serier med mera. Projektet i klassrummet kommer att avslutas med utvärdering tillsammans med eleverna

Vi samarbetar med Universitetslektor Jutta Balldin vid MAH och Lotta Wemmert-Lundin, Bris och Specialpedagog, Lunds Kommun. I vår broschyr som vi framställt ingår kontaktuppgifter till SOS 112, Bris, Brottsoffermyndigheten i samverkan med Barnombudsmannen, Killfrågor.se, Röda Korset, Tjejjouren, Rädda Barnen, UMO, Kränkt.se, Maskrosbarn och Brottsofferjouren. Formgivning och layout: Anna Westin.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Lund, nationellt projekt

Liknande projekt

  • Gilla vatten

    Målet med projektet är att införa en ny undervisningsmetod för ökad trygghet i vatten, Brainswim. Brainswim är speciellt lämplig för barn som känner…

  • Familjehemscentraler

    En mötesplats dit familjehem kan komma och/ eller vända sig till för att byta erfarenheter med varandra, få vägledning och information. En…

  • Flerspråkiga barns delaktighet i scenkonst

    Inom ramen för projektet produceras två professionella flerspråkiga föreställningar där elever i åk F-3 respektive åk 4-6 är med i alla delar av…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.