Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Nationell samverkan för psykisk hälsa Skåne (NSPH Skåne)

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa.

Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa bränner ofta ut sig själva och löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. Projektet syftar till att ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa. Materialet ska vara hjälpmedel för dem att ta hand om den egna hälsan och återhämtningen och utvecklas för såväl individuell användning som i grupp. Det kommer att bestå av en skriftlig guide för individuell användning, utbildningsprogram och utbildningsmaterial för gruppanvändning i studiecirkelform samt som app för individuellt bruk.

Efter projekttiden kommer materialet att spridas genom NSPH och samarbetspartners, och studiecirklarna drivs vidare på egen hand. 

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2021-03-09.