Till innehållet

Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa

Projektet drevs av: Nationell samverkan för psykisk hälsa Skåne (NSPH Skåne)

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa.

Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa bränner ofta ut sig själva och löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. Projektet syftar till att ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa. Materialet ska vara hjälpmedel för dem att ta hand om den egna hälsan och återhämtningen och utvecklas för såväl individuell användning som i grupp. Det kommer att bestå av en skriftlig guide för individuell användning, utbildningsprogram och utbildningsmaterial för gruppanvändning i studiecirkelform samt som app för individuellt bruk.

Efter projekttiden kommer materialet att spridas genom NSPH och samarbetspartners, och studiecirklarna drivs vidare på egen hand. 

Efter projektet

Projektet ledde till att två olika studiecirklar och studiecirkelmaterial har utvecklats. Studiecirklarna har spridits till och används av bland andra kommunalt anhörigstöd, öppen- och heldygnsvårdspsykiatri, LSS, elevhälsa, primärvård, socialtjänst och civilsamhället. Det finns en stor efterfrågan på materialen. Materialet för anhöriga har även tagits fram i en mobilapplikation.

Verksamheten lever vidare genom att olika aktörer använder materialet tillsammans med målgruppen. NSPH Skåne har tecknat en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med förvaltningen Psykiatri och habilitering Skåne. Det kan säkra en mer långsiktig och hållbar implementering av Återhämtningsguiden för anhöriga.

Materialet finns på www.aterhamtningsguiden.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Integration genom Aktiv Rehabilitering

    Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska…

  • Jämlik vård och ökad egenmakt

    Projektet ska utveckla ett digitalt material för att förbättra livskvalitén för patienter som genomgått en viktoperation.

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

Sidan uppdaterades 2022-10-05.