Till innehållet

Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Nationell samverkan för psykisk hälsa Skåne (NSPH Skåne)

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa.

Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa bränner ofta ut sig själva och löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. Projektet syftar till att ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa. Materialet ska vara hjälpmedel för dem att ta hand om den egna hälsan och återhämtningen och utvecklas för såväl individuell användning som i grupp. Det kommer att bestå av en skriftlig guide för individuell användning, utbildningsprogram och utbildningsmaterial för gruppanvändning i studiecirkelform samt som app för individuellt bruk.

Efter projekttiden kommer materialet att spridas genom NSPH och samarbetspartners, och studiecirklarna drivs vidare på egen hand. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i maj 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i maj 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Integration genom Aktiv Rehabilitering

    Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska…

  • Jämlik vård och ökad egenmakt

    Projektet ska utveckla ett digitalt material för att förbättra livskvalitén för patienter som genomgått en viktoperation.

  • Coachprojektet 2.0

    Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

Sidan uppdaterades 2021-12-22.