Till innehållet

ÅterSKAPA - kreativt återbruk

Projektet drevs av: Föreningen Stapelbädden

Beskrivning av projektet

återSKAPA arbetar med kreativt återbruk. Det är en materialbank med en skapande verkstad, där vi återanvänder industrispill och ger det nytt liv som skapande material. Vi arbetar för att främja miljömedvetenhet, jämställdhet och kreativitet.

återSKAPA arbetar med kreativt återbruk och lekfulla skapandeprocesser för att främja miljötänkande, jämställdhet, kreativitet och entreprenörsanda hos barn och unga.  Att skapa med spillmaterial inspirerar alla, stora som små. Det ger fler möjligheter och stimulerar kreativiteten. Att arbeta med oformat material tvingar oss att tänka i nya banor och får uppfinnaren att växa inom oss! Materialen väcker också naturligt frågor om hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på jordens resurser och arbeta för en hållbar utveckling. återSKAPA vill förändra människors syn på skräp, hitta nya användningsområden och förlänga livslängden hos olika material. Vi vill också stimulera den egna förmågan att skapa, uppfinna och lösa problem.

Det unika med återSKAPA är materialet, miljön samt vårt förhållningssätt.
Materialet i vår materialbank är i stor utsträckning oformat spillmaterial. Det finns därför inget rätt eller fel, vilket ökar kreativiteten och uppfinningslustan. Materialet är könsneutralt och skapar en dialog kring hur vi förvaltar jordens resurser.

Miljön i vår skapande verkstad är utformad så att den överraskar, inspirerar och väcker nyfikenhet och skaparglädje.

Vårt förhållningssätt är att alla är kompetenta och att alla kan. Vi ställer frågor och låter barnen reflektera under tiden de skapar. Grundbulten i projektet är Drop-in Art för allmänheten, skräddarsydda workshops för förskola och skola och en levande och föränderlig materialbank. Under kommande år har vi redan 40 workshops inbokade och kommer genom dem tr'äffa cirka 1000 barn.   

  återSKAPA kommer erbjuda skräddarsydda workshops både via Kulturproceduren och som skapande skola-projekt. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete också efter projekttidens slut och på så sätt finansiera den delen av verksamheten. återSKAPA strävar efter att synas ännu mer och i fler sammanhang, såsom under Malmöfestivalen och vid Europas första Innovationskarneval – Innocarnival. Vi har skrivit en barnbok om spillmaterialets väg från fabriken till återSKAPA och har fler böcker på gång. Genom dessa kan vi väcka känslor hos barnen och inleda samtal om skräp med dem. På detta vis kan vi på ett lekfullt sätt få fler att fundera kring miljö och återanvändning och att ta del av vårt utbud. För att få en bredd i vårt sökande efter tänkbara finansiärer har vi satt ihop ett ”Advisory board” med stor kompetens och skilda erfarenheter.

  Under våra första två år har vi etablerat och utkristalliserat tre olika delar som utgör återSKAPAs grundverksamhet. Dessa är: - våra skräddarsydda workshops, - vår Drop-in Art - vår materialbank. Redan innan vi träffas för en skräddarsydd workshop, har vi personligen tagit kontakt med ansvarig pedagog i klassen. Tillsammans med eleverna väljer de ett tema för workshopen som våra pedagoger sedan utgår ifrån, för att vårt arbete ska integreras med skolans. Vi ser gärna att processen och den skapade produkten lever vidare och följs upp i klassrummet efter besöket. På så sätt blir barnen delaktiga i hela processen. Efter besöket hos oss har barnen också chansen att komma tillbaka för att skapa på vår Drop-in Art, men då tillsammans med familj och vänner. Initiativet kommer då helt och hållet från barnen själva.

  Vi har flera samarbeten med Kultur för barn och unga såsom vår gemensamma fortbildning för förskolepedagoger och deras val att köpa in och erbjuda våra skräddarsydda workshops kostnadsfritt för Malmös skolor . 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2012 och avslutades i april 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2012 och avslutades i april 2015.

Liknande projekt

  • Lek För Framtiden

    Genom projektet Lek för framtiden vill Retoy möjliggöra att barn får uppleva att det är kul att vara miljövänlig och att de kan vara med och forma…

  • Bärfis - Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen

    Miniprojekt med klasser från Malmö och Höör i en skogsträdgårdsodling i Höör. Samarbete – både med naturen och med varandra. Permakultur som…

  • Barn till ensamma mammor, Malmö

    Barn till ensamma mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk eller annan utsatthet. Vi arbetar för att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.