Till innehållet

Att fånga en förändring

Projektet drivs av: Östra Blekinges Hembygdsförening

Beskrivning av projektet

I projektet ska ett par hembygdsföreningar i Blekinge pröva att arbeta pedagogiskt med det lokala kulturarvet utifrån ”Tingens metod”, en samling pedagogiska och etnografiska metoder för insamling och dokumentation. Metoden öppnar för medskapande processer genom vilka de deltagande är med och definierar, dokumenterar och kommunicerar den omkringliggande kulturmiljöns olika berättelser. Modellen syftar till att göra kulturarvet mer levande och relevant för fler människor.

Under de första två åren arbetar projektet företrädesvis med äldre lokalinvånare medan det tredje året involverar barn och unga genom samverkan med skolor i bygden. Östra Blekinge Hembygdsförening ligger på den blekingska landsbygden medan den nära samverkansparten Lyckeby Gille i huvudsak omfattar förortsmiljöer till Karlskrona. Därigenom innefattas människor och kulturmiljö i såväl land som stad.

Metoden drivs efter projektet vidare av stödmottagaren tillsammans med samverkansparterna. Föreningsaktiva som deltagit blir mentorer för andra föreningar som vill implementera arbetssättet. Den digitala metodmanual som tagits fram under projekttiden tillhandahålles på stödmottagarens och flera av samverkansparternas webbplatser.

 

Beviljat belopp

2 768 350 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

2 768 350 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Jämjö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.