Till innehållet

Att hantera text och numerisk information i arbetslivet

Projektet drevs av: Dyslexiförbundet Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS)

Beskrivning av projektet

Följande insats avser att kartlägga behoven och framställa en handlingsplan vars syfte är att underlätta för personer med dyslexi och/eller dyskalkyli att klara sina arbetsuppgifter.

Målgruppen för insatsen är dels personer med nämnda svårigheter, dels personer som har inflytande över hur arbetsmarknaden eller den enskilda arbetsplatsen fungerar. Dyslexiförbundet FMLS kommer att samla företrädare för de olika målgrupperna och tillsammans inventera behoven samt utveckla metoder som senare kan implementeras på olika arbetsplatser. Förhoppningen är att insatsen stärker relationerna mellan arbetstagarna, Dyslexiförbundet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika fackliga organisationer. I projektet kommer ett antal digitala och fysiska texter att produceras som kan användas av yrkesskolor, arbetsgivare, fackförbund eller andra relevanta aktörer såväl under som efter projektets genomförande.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • DATE - Nya målgrupper

    DATE - Nya målgrupper ska ta fram tre lärmaterial för att arbeta med tillgänglighet och likabehandling i förskolan, grundskolan F-3 och…

  • Kärleken är fri

    Kärleken är fri (2014-2017) är ett Arvsfondsprojekt i samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg. Genom…

  • Run for Office - en innovativ plattform skapad av Höj Rösten och Löparakademin

    Projektet syftar till att ge unga kunskap och verktyg för att omvandla sitt samhällsintresse till ökat engagemang och handling för ett hållbart…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.