Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Att komma till sin rätt - egenmaktsbaserad psykiatri

Projektet drivs av: Sahlgrenska Universitetssjukhus Psykosvård Nordost (PNO)

Beskrivning av projektet

  Vi vill verka för en människorättsbaserad och egenmaktsbaserad psykiatri och förbättra situationen för människor med psykosproblematik.

Syftet med projektet är att skapa metoder för hur man kan arbeta människorättsbaserat i praktiken inom psykiatrin. Projektet drivs av tre personer med egen erfarenhet av psykos, tillsammans med två personal från en psykosvårdsmottagning i nordöstra Göteborg. Projektet drivs i samarbete med NSPHiG.  Vi vill i första hand nå ut till andra brukare/rättighetsbärare och till personal/skyldighetsbärare inom psykiatrin för att sprida kunskaper om mänskliga rättigheter och hitta nya sätt att arbeta med att öka delaktigheten och stärka rättighetsbärare så att de kan känna egenmakt och på bästa sätt kan "komma till sin rätt". Vi vill förbättra situationen inom psykiatrin och ge praktiska verktyg åt både rättighetsbärare och skyldighetsbärare för att uppnå detta. Då nordöstra Göteborg är ett av Sveriges mest mångkulturella områden finns det ett stort behov av att överbrygga svårigheter för människor med svår psykisk ohälsa som även drabbas av diskriminering på grund av etnicitet, religiös tillhörighet och fattigdom. Genom detta projekt vill vi ge även dessa människor praktiska verktyg för att de skall kunna "komma till sin rätt".

Målet är att ett människorättsbaserat arbetssätt ska genomsyra Göteborgs psykiatri och ingå som ett naturligt verktyg i det vardagliga arbetet på de psykiatriska vårdavdelningarna och öppenvårdsmottagningarna. Genom detta arbetssätt ska rättighetsbärarna känna sig mer delaktiga i sin vård och mer jämlika i sina vårdrelationer. Vi tror att människors egna berättelser och deras egen kunskap om sig själva är viktig att lyfta och ta till vara på. Dessa berättelser är viktiga för att förstå människors psykiska lidande och stötta dem i deras återhämtningsprocess. När människor blir sedda som personer med unika livsberättelser tror vi att tvångsåtgärderna inom psykiatrin kan minska och människors känsla av egenmakt ökar. Under projektets första år har vi som mål att hålla ett antal work shops för bland annat läkare och psykiatripersonal. Där visar vi filmen Mänskliga rättigheter - Det gör något med oss som beskriver ett pilotprojekt som vi alla varit med i och som är bakgrunden till vårt nuvarande projekt. Vi diskuterar filmen och diskuterar mänskliga rättigheter utifrån olika dilemman som bygger på egna erfarenheter av psykiatrisk vård. Under sommaren 2016 har vi som mål att hålla rättighetspicknickar för rättighetsbärare på Psykosvård nordost. Vi kommer tillsammans att åka ut till olika platser i Göteborg och prata om mänskliga rättigheter, kultur, normer m.m. Under hösten 2016 kommer vi att starta en grupp för rättighetsbärare med temat "Att återhämta sig från psykos".

 Projektet drivs i samarbete med NSPHiG som håller i våra anställningar. Andra sammarbetspartners är SU psykiatri psykos, Avdelning mänskliga rättigheter i Västra götalandsregionen, Angereds närsjukhus, och Kunskapscentrum för jämlik vård

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.