Till innehållet

Att komma till sin rätt - egenmaktsbaserad psykiatri

Projektet drivs av: Sahlgrenska Universitetssjukhus Psykosvård Nordost (PNO)

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa praktiska metoder som fungerar för ett rättighetsbaserat arbete inom psykiatrin utformat av egenspecialister, människor med egen erfarenhet av psykosproblematik, och personal inom psykiatrin.

Den primära målgruppen är personer som använder psykiatrin i Göteborg samt personer som har behov av psykiatrin men som av olika anledningar inte söker den. Den sekundära målgruppen är personal inom Göteborgs psykiatri samt boendestödjare och personal på boende med särskilt stöd.

Projektet kommer att ta fram ett rättighetsbaserat metodmaterial inom psykiatrin samt hålla utbildningsinsatser för målgrupperna.

Efter projektets slut kommer materialet att övergå till Västra Götalandsregionens avdelning Rättighet och kunskapscentrum för jämlik vård för att spridas vidare till andra verksamheter i Västra Götaland.

Efter projektet

Projektet har haft workshoppar om patienters rättigheter i vården, samtalsgrupper, föreläsningar riktade till personal. Verksamheten fortsätter i regionens regi och som kunskap som förvaltas inom organisationen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2016 och avslutades i mars 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2016 och avslutades i mars 2019.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Delaktighet och Stöd

    Ett projekt för vuxna personer med funktionsnedsättning och för föräldrar. Vi ordnar mötesplatser där delaktighet, självständighet och det utökade…

  • Det stora sjöslaget

    Med vattnet som verktyg vill vi skapa möten mellan barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättning. I dag saknar barn och ungdomar med…

  • Din vardag - Vår politik

    Arvsfondsprojektet Din vardag - Vår politik presenterar här det andra temat ”är blod är tjockare än vatten ”. Rapporten handlar om att vara beroende…

Sidan uppdaterades 2022-04-01.