Till innehållet

Att skriva sin egen historia

Projektet drivs av: Finspångs kommun

Beskrivning av projektet

Att skriva sin egen historia! En serie workshops som utgår ifrån en plats på jorden - Rejmyre. Tillsammans med alla barn i Rejmyre skola ställer vi frågor såsom: Vad är demokrati? Vad är frihet? Vad längtar vi efter? Vad drömmer du om?

Projektet syftar till att öka utbytet mellan de barn/ungdomar, lokala kulturverksamheter och professionella kulturutövare.

Det långsiktiga målet är att skapa ett Kulturcentrum i Rejmyre vars kärna består av en ”alternativ kulturskola” som barn och ungdomar varit delaktiga i att skapa.  Vision Vi har en stark tro på kulturens som drivkraft och växtkraft. Vi tror att kulturens uttrycksmedel kan stärka barn och ungdomars inflytande och skapa en bra förutsättning för deras delaktighet i samhället på lång sikt. 

Deras eget skapande bidrar till att utveckla och ge nya perspektiv på samhället som är viktiga för vuxenvärlden att ta del av och skapa utrymme för. 

Grundtanken i projektet är att hitta nya alternativa former för hur man som ungdom kan göra sig röst hörd, hur man tar del i det gemensamma och påverkar framtiden och synen på platsen där man bor. 

Projektet vill hitta nya former för att diskutera vårt samhälle: hur det ser ut i dag och hur vi vill att det ska se ut i framtiden.

Kultur handlar om livets alla sidor. Det handlar om personlig, social och ekonomisk samhällsutveckling. Om vår miljö och ett hållbart samhälle. Om historia, nutid och framtid. Genom kulturen vill vi hitta leken i allvaret och allvaret i leken.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Kontakt

Ort
Rejmyre

Liknande projekt

  • Refuge

    Projektet syftar till att skapa en plattform där barn och ungdomar i lokalsamhället Rejmyre ges möjlighet att utveckla projekt som kombinerar…

  • Rösträtt

    Barns rätt till musik på barns villkor!

  • SAMFÖR

    SAMFÖR (Samordnat föräldrastöd) har välbefinnandet för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer i fokus. Det sker genom att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.