Till innehållet

Attention Unga vuxna-projektet

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Unga vuxna är ett treårigt projekt som startades i november 2011 med medel från Arvsfonden. Projektet vänder sig till dig som är 18-30 år och har adhd.

Vi vill öka och sprida kunskapen om vilka behov och önskemål som finns hos målgruppen unga vuxna med adhd, men framför allt om vilka tips och strategier som gör det enklare i vardagen - med relationer, på jobbet och fritiden.


  • Stödja och rusta unga vuxna med adhd för framtiden via bra arbetsmetoder, verktyg och information
  • Ta fram en informations- och utbildningsguide med information, råd och tips om bra sätt att tackla olika vardagssituationer. Målet är att guiden ska leda till ökad självständighet i vardagen
  • Sprida projektets resultat och kunskap om vilka behov och önskemål som finns till Attentions medlemmar och till boendestödjare, biståndshandläggare, Arbetsförmedlingen och andra aktörer som möter målgruppen

Kunskap gör skillnad! Att samhällets aktörer som på olika sätt möter och stödjer unga med adhd har kunskap om vilka behov och önskemål som finns, ökar chansen att hitta lösningar och vägar framåt som är bra både för individen och samhället.

Det material vi tar fram i projektet är skapat med, av och för unga vuxna med adhd. Vi har arbetat med fokusgrupper, expertgrupper och för att unga vuxna med adhd ska vara delaktiga både i att ta fram material och i spridningen av det.

Vi samarbetar gärna med kommuner, föreningar, myndigheter och andra aktörer. Projektet har ett flertal samarbetsparners, exempelvis ABF, ADHD-center i Stockholm, FoU Södertörn, Tyresö kommun (tidigare KomAn-projektet), Hjälpmedelsinstitutet och Ågesta folkhögskola.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2011 och avslutades i oktober 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2011 och avslutades i oktober 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Afrosvenska akademin

  • Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

    Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen…

  • Akta huvudet

    Akta Huvudet, Sveriges största antivåldsprojekt. Vi arbetar med film och samtal som verktyg för att förändra ungas attityder till våld. Ungdom till…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.