Till innehållet

Attityd 65+

Projektet drivs av: SPF Seniorerna Tyresö

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att motverka ålderism. Målgruppen är äldre personer över 65 år, som ska ta fram en utbildning för att få verktyg och strategier att identifiera, reagera och agera mot ålderism.

Projektet ska också arbeta med påverkansarbete kring ålderism och samverka för att nå ut och motverka ålderism brett i samhället. Inom projektet ska man tillsammans med målgruppen genomföra föreläsningar, interaktiva seminarier, workshops, fokusgrupper samt sätta ihop material för en utbildning, testa utbildningen, trycka material och arbeta med opinionsarbete för att synliggöra och motverka ålderism. Projektet ska även initiera samarbeten med aktörer som möter äldre personer, till exempel äldreomsorgen. Efter projektets slut ska den kunskap, de erfarenheter och utbildningsmaterialet som tas fram finnas kvar i föreningens ordinarie verksamhet och spridas till andra seniororganisationer samt yrkesverksamma som möter målgruppen äldre personer.

Beviljat belopp

2 816 495 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Beviljat belopp

2 816 495 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Kontakt

Ort
Tyresö

Liknande projekt

  • Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre

    Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra…

  • TRIVSAMT Seniorcenter

    Projektets syfte är att bryta ensamhet och isolering hos äldre personer. Genom att arbeta uppsökande och skapa en tillgänglig mötesplats ges…

  • Säker@digitalt

    SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet ska tillsammans med Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet PensionärsGemenskap i…

Sidan uppdaterades 2022-08-22.