Till innehållet

Autistisk Fantasi

Projektet drivs av: LajvVerkstaden Sverige Ekonomisk Förening

Beskrivning av projektet

Tillsammans med barn och unga med autismspektrumdiagnoser ska Lajvverkstaden ta fram pedagogiska verktyg för lajv där fokus ligger på interaktivitet, lärande och fantasi.

Syftet är att bidra med kunskap om hur autistiska personer använder sin fantasi så att fler barn och unga med autismspektrumdiagnos får tillgång till ett fantasibaserat lärande. I projektet ska målgruppens erfarenheter utmynna i konkreta metoder där lajvpedagogik möter skolans ordinarie specialpedagogik.

Metodmaterial och workshoppar kommer att spridas genom projektets samarbetspartners där det kommer att användas som en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Metoden kommer även göras tillgänglig för andra aktörer runt målgruppen.

Beviljat belopp

2 668 186 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

2 668 186 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Starka möten i fantasin

    Projektet ska motverka fördomar, okunskap, rädsla och utanförskap.

  • Tillsammans - för god psykisk hälsa

  • Mitt slott, ditt slott

    Projektet ska ta fram metoder, hitta former och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och…

Sidan uppdaterades 2024-03-25.