Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Autistisk Fantasi

Projektet drivs av: LajvVerkstaden Sverige Ekonomisk Förening

Beskrivning av projektet

Tillsammans med barn och unga med autismspektrumdiagnoser ska Lajvverkstaden ta fram pedagogiska verktyg för lajv där fokus ligger på interaktivitet, lärande och fantasi.

Syftet är att bidra med kunskap om hur autistiska personer använder sin fantasi så att fler barn och unga med autismspektrumdiagnos får tillgång till ett fantasibaserat lärande. I projektet ska målgruppens erfarenheter utmynna i konkreta metoder där lajvpedagogik möter skolans ordinarie specialpedagogik.

Metodmaterial och workshoppar kommer att spridas genom projektets samarbetspartners där det kommer att användas som en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Metoden kommer även göras tillgänglig för andra aktörer runt målgruppen.

Beviljat belopp

2 480 499 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

2 480 499 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Västerås
Sidan uppdaterades 2021-11-10.