Till innehållet

AxxessUmeå

Projektet drivs av: Röda Korset Umeåkretsen

Beskrivning av projektet

Nu är Axxess metodhandbok äntligen klar! Boka en kostnadsfri workshop för att höra mer om hur ni kan arbeta för att inkludera nyanlända tjejer och ladda ner metodhandboken på www.umeakretsarna.se

Syftet med AxxessUmeå är att finna arbetssätt och metoder som ökar möjligheterna och stärker förutsättningarna till en meningsfull fritid för nyanlända tjejer.

De metoder som AxxessUmeå jobbar utifrån är: Relationsskapande Samarbete Omvärldsbevakning Metodutveckling Aktiviteter AxxessUmeås målsättning är att sammanställa metoder som fungerar när det handlar om att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Metodmaterialet tas fram i samarbete med styrgruppen och kommer efter projektets slut att implementeras i deras verksamheter och spridas genom deras nätverk.Projektets resultat ska spridas genom ett metodmaterial som är enkelt att använda för de som vill arbeta med att inkludera nyanlända tjejer i sina verksamheter Under våren 2014 pågår ett arbete med att lobba för de föredrag och workshops som kommer att kunna bokas för att få ta del av metodmaterialet. Workshopsen ritktar sig främst till förningar och fritidsgårdar som vill utöka sina kunskaper i hur de kan jobba för att inkludera nyanlända tjejer. Då skola, kommun och boenden är viktiga aktörer riktar sig workshopsen även till personal inom dessa områden som genom sitt engagemang kan medverka till en meningsfull fritid för nyanlända tjejer.

En undersökning gjordes inledningsvis i projektet som sedan vart grunden till det arbete som påbörjades, under projektets gång hålls en kontinuerlig kontkat med målgruppen för att aktiviteterna och metoderna ska motsvara tjejernas behov. Det fanns ett stort intresse hos tjejerna att få möjligheter att prova på olika aktiviteter. Utvärderingar vi sammanställt från bland annat tjejmässan och aktivitetsdagen är att det varit bra och roligt att få testa nya saker, att aktiviteterna har varit på skoltid eller i direkt anslutning till skolan har underlättat för en del tjejer som av olika anledningar annars inte skulle ha deltagit.  

Crossing Boarders Umeå Fritid Kulturstorm Röda Korset Ungdomsförbundet (RKUF) Fridhemsgymnasiet Stiftelsen Fair pay - play on equal terms Samt andra föreningar, skolor och myndigheter i Umeå

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Sammankonst

    Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla och Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt …

  • Leva bättre med CF - kost och träning

    Fonden Citronfjärilen ska utveckla och genomföra en digital workshopserie om egenvård vid cystisk fibros.

  • Porrens verklighet - en förstudie

    Another Development foundation vill tillsammans med ungdomsföreningen SNAF-Sexualkunskapen ni aldrig fick, genomföra en förstudie för att undersöka…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.