Till innehållet

BAM! Body - Art - Mind

Projektet drevs av: Sveriges Orkesterförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att fortsatt kunna utöva sin konstart livet ut.

Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att fortsatt kunna utöva sin konstart livet ut. I första hand ska projektet uppehålla sig inom områdena musik, teater och dans. Denna typ av kulturutövande kan leda till fysiska men med förslitningsskador och hörselnedsättningar, men även till psykisk ohälsa genom den press som kan uppstå vid exempelvis scenframträdanden. I projektet ska ungdomar arbeta tillsammans med professionella kulturutövare och experter inom områden som ergonomi och psykisk hälsa för att öka och sprida kunskap samt ta fram verktyg för hållbart kulturutövande. Medverkande kulturskolor och lärare kommer efter projektet att fortsatt sprida den kunskap som tagits fram. Sveriges Orkesterförbund ansvarar för att förvalta och sprida det material som produceras samt, i samverkan med Kulturens Bildningsförbund, fortsatt erbjuda studiecirklar vid vilka deltagande ungdomar blir cirkelledare.

Efter projektet

En metod om hållbart kulturutövande har tagits fram och ett material om hälsa, prestation och motivation, riktat till ungdomar och pedagoger, har utvecklats. Materialet bygger framför allt på ungdomars berättelser om kultur och hälsa.

Verksamheten lever vidare genom att projektägaren tar ansvar för förvaltning, vidareutveckling och spridning av metodmaterialet. Materialet fortsätter att användas av bland annat av landets musik- och kulturskolor och Artist & Musikerhälsan. Kulturens Bildningsverksamhet kommer att arrangera webbinarier utifrån materialet. Samverkansparterna fortsätter att använda och sprida metoderna inom ramen för sina respektive verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • TK - Tillgänglig Kultur

    Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang…

  • Hjälteskolan

    Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Sidan uppdaterades 2022-07-08.