Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

BAM! Body - Art - Mind

Projektet drivs av: Sveriges Orkesterförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att fortsatt kunna utöva sin konstart livet ut.

Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att fortsatt kunna utöva sin konstart livet ut. I första hand ska projektet uppehålla sig inom områdena musik, teater och dans. Denna typ av kulturutövande kan leda till fysiska men med förslitningsskador och hörselnedsättningar, men även till psykisk ohälsa genom den press som kan uppstå vid exempelvis scenframträdanden. I projektet ska ungdomar arbeta tillsammans med professionella kulturutövare och experter inom områden som ergonomi och psykisk hälsa för att öka och sprida kunskap samt ta fram verktyg för hållbart kulturutövande. Medverkande kulturskolor och lärare kommer efter projektet att fortsatt sprida den kunskap som tagits fram. Sveriges Orkesterförbund ansvarar för att förvalta och sprida det material som produceras samt, i samverkan med Kulturens Bildningsförbund, fortsatt erbjuda studiecirklar vid vilka deltagande ungdomar blir cirkelledare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Solna
Sidan uppdaterades 2020-06-02.