Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Bärfis - Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen

Projektet drivs av: Folkbildningsföreningen i Malmö

Beskrivning av projektet

Miniprojekt med klasser från Malmö och Höör i en skogsträdgårdsodling i Höör. Samarbete – både med naturen och med varandra. Permakultur som redskap. Barnen stärks och får redskap för att bygga ett välfungerande samhälle i samklang med naturen.

Ett ”nytt” samhälle Det handlar om permakultur, nytänkande, möten, upptäckarglädje, lust, medskapande, samspel, humanism, engagemang och framtidstro för barn i Malmö och Höör. Projektet går ut på att stärka barn och ungdomar i deras roll som medskapare i uppbyggandet av ett hållbart samhälle och ett värdigt liv.

Skogsträdgården som lärmiljö Vi menar att grunder för detta ligger i att lära sig att samarbeta med naturen och med varandra. Som miljö för denna lärprocess använder vi oss av Skogsträdgården på Holma. Skogsträdgårdsodling handlar om helhetstänkande. De olika delarna ingår i en meningsfull helhet. I detta meningsfulla sammanhang möts barn med olika bakgrund. Permakultur används som planeringsredskap på alla områden. Det är ett hjälpmedel för att planera så att de olika delarna samverkar till en välfungerande helhet.

Sammanhang och kontinuitet Konceptet är att Skogsträdgården på Holma utgör referens för barnens arbete på hemmaplan. Olika grupper utformar och genomför mindre projekt i Skogsträdgården. Dessa projekt relateras till deras funktion i det större sammanhang som de ingår i. Om barnen t.ex. designar och planterar rabatter med ätliga blommor, så tittar vi också på de insekter som besöker blommorna för att suga i sig nektar. Vi försöker utröna vilka av dessa som pollinerar äppelträden och vilka som får rovdjurslaver, som håller bladlössen i schack. Skogsträdgården utgör en miniatyrvärld för upptäckter och möten. Den utgör ett meningsfullt sammanhang som befrämjar helhetstänkande.

Uppföljning Barnen tar med sig inspirationen och kunskapen från skogsträdgården ”hem” till sin egen skola, där de, tillsammans med sina pedagoger, arbetar vidare med andra projekt som anknyter till det man gör på Holma. Vi hjälper även barnen och pedagogerna att realisera sina idéer i Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.