Till innehållet

Barn föds inte med fördomar

Projektet drivs av: Hudiksvalls kommun

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att öka barns tolerans för olikheter och förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra grupper i samhället som kan anses vara avvikande och som därför riskerar utanförskap.

Målet är att utveckla och sprida en modell för inkluderingsarbete och arbete för mångfald och tolerans, en modell som kan permanentas och användas av kommuner och andra organisationer. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika, det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika. Projektet ska under tre år nå cirka 40 000 elever i åldern 10-12 år och 2 500 lärare i 15 kommuner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Hudiksvall

Liknande projekt

  • Vidd (tidigare Från nedsättning till uppsättning)

    Inom det estetiska området är personer med funktionsnedsättningar underrepresenterade. Tillsammans med barn och ungdomar med olika…

  • Aktivitetsklubben

    Föreningen ska tillsammans med ett flertal lokala samarbetspartner och kommunen erbjuda gratis fritidsaktiviteter för barn i årskurs 3-6 bosatta i…

  • scen:se

    Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.