Till innehållet

Barn och ungdomar i samarbete påverkar föräldrars värderingar och kunskaper

Projektet drevs av: Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) i Sörmland-Östergötland

Beskrivning av projektet

I samarbete med ungdomar på ett mediaprogram gör vi en film om trafiksäkerhet tillsammans med förskolebarn. Filmen och en handledning ska fungera som utbildningsmaterial. Vi kommer att utbilda SFI-lärare och förskolepersonal om trafiksäkerhet.


  • Få barn och ungdomar att påverka föräldrar
  • Öka medvetenheten om barns trafiksäkerhet hos lärare och vuxna elever på SFI
  • Öka medvetenheten om barns säkerhet i bil
  • Minska antalet barn som inte använder rätt skyddssystem i bilen
  • Minska antalet föräldrar som inte använder bilbälte i bilen 


  • Genom barnen på förskolorna och ungdomarna på gymnasiernas och deras samarbete påverkar föräldrarnas trafiksäkerhetstänk och beteenden. Att barn och ungdomar i så olika åldrar samarbetar kring frågan att påverka föräldrar känns nytt och spännande.
  • Att föräldrarna dessutom får se med egna ögon hur mycket som barnen uppfattar av föräldrars beteenden och ageranden hoppas vi ska vara väldigt tankeväckande. 

Projektet kommer att samverka med representanter från SFI, förskola, mediagymnasium och NTF Sörmland-Östergötland.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-02-11.