Till innehållet

Barn på Sagsjön - Att stärka kontakten mellan barn och frihetsberövade mammor samt skapa god boendemiljö för barn på anstalt

Projektet drivs av: Göteborgs Räddningsmission

Beskrivning av projektet

Ett samarbete mellan Solrosen (Göteborgs Räddningsmission) och Anstalten Sagsjön utanför Göteborg. Projektet vill vidareutveckla och strukturera bra metoder och förhållningssätt vid barns besök eller boende på anstalt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Barn som anhöriga

    "Vem ser vad jag behöver och gör något?" – barn som anhöriga där förälder eller annan vårdnadshavare har allvarlig sjukdom.

  • 21 km konst

    Projektet är ett samverkansprojekt mellan föreningen Måleriföretagen, bostadsföretag och kommunen. Syftet är att skapa delaktighet och…

  • En rättighetsbaserad skola RBS

    Unicef startar nu med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.