Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Barn på sjukhuswebben

Projektet drivs av: Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Projektet syftar till att utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Genom informationsportalen får målgruppen möjlighet till förberedelse, förståelse och lärande samt tillfälle att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter vid kontakt med hälso- och sjukvård. Barn på sjukhuswebben kommer att bli en webbportal där barn och ungdomar kan finna information om hälso- och sjukvård baserad på barnkonventionen. Barn och unga deltar i projektet genom barnpatruller där de i olika grupper är med och utvecklar information och innehåll på webbportalen.

Efter projekttiden kommer webbportalen att drivas gemensamt av flera samarbetsparter.

Projektet sker i nära samarbete med flera brukarorganisationer och organisationer för olika professioner som möter målgruppen inom hälso- och sjukvården.

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.