Till innehållet

Barn på sjukhuswebben

Projektet drivs av: Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Projektet syftar till att utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Genom informationsportalen får målgruppen möjlighet till förberedelse, förståelse och lärande samt tillfälle att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter vid kontakt med hälso- och sjukvård. Barn på sjukhuswebben kommer att bli en webbportal där barn och ungdomar kan finna information om hälso- och sjukvård baserad på barnkonventionen. Barn och unga deltar i projektet genom barnpatruller där de i olika grupper är med och utvecklar information och innehåll på webbportalen.

Efter projekttiden kommer webbportalen att drivas gemensamt av flera samarbetsparter.

Projektet sker i nära samarbete med flera brukarorganisationer och organisationer för olika professioner som möter målgruppen inom hälso- och sjukvården.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och grundsärskola.

Sidan uppdaterades 2022-12-21.