Till innehållet

Barn på sjukhuswebben

Projektet drevs av: Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Projektet syftar till att utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Genom informationsportalen får målgruppen möjlighet till förberedelse, förståelse och lärande samt tillfälle att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter vid kontakt med hälso- och sjukvård. Barn på sjukhuswebben kommer att bli en webbportal där barn och ungdomar kan finna information om hälso- och sjukvård baserad på barnkonventionen. Barn och unga deltar i projektet genom barnpatruller där de i olika grupper är med och utvecklar information och innehåll på webbportalen.

Efter projektet

Projektet ledde till att det finns en informationsportal, kallad MediPrep, för barn och ungdomar. Sajten ger möjlighet till förberedelse, förståelse och lärande samt bearbetning av upplevelser och erfarenheter i samband med kontakt med hälso- och sjukvården. Barn och ungdomar har varit med och utvecklat sajten, bland annat genom att identifiera relevanta frågor och informationsinnehåll. De har också utfört konkret arbete såsom att medverka i filmer och podcasts, filma, klippa och välja musik till produktionerna. MediPrep är utformad som en paraplysajt där olika aktörers budskap och material har sammanlänkats, en del material är nyproducerat annat är information eller material som länkas från organisationerna.

Verksamheten lever vidare i form av sajten MediPrep som drivs i samverkan mellan ett 40-tal olika samarbetsorganisationer. Idag förvaltas MediPrep av den ideella föreningen Mediprep Information som har grundats i projektet. Samarbetsorganisationerna bakom sajten är medlemmar. Mediprep Information ska förvalta webbplatsen MediPrep, dess information och material.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

    Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

Sidan uppdaterades 2023-05-22.