Till innehållet

Barn som anhöriga

Projektet drevs av: Göteborgs Stad Sociala resursnämnden Dalheimershus

Beskrivning av projektet

"Vem ser vad jag behöver och gör något?" – barn som anhöriga där förälder eller annan vårdnadshavare har allvarlig sjukdom.

När en förälder har en allvarlig sjukdom påverkar det hela familjen, inte minst barnen. Påverkan sker inom många områden såsom fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt och existentiellt. Föräldrarna är ofta upptagna av sin egen svåra situation och barnen får inte utrymme för sina behov. Genom att rikta insatser till hela familjen blir det lättare för barnen att förhålla sig till det som händer i familjen. Barnen mår bra av att få ord på det som händer i familjen och själva hitta strategier som kan underlätta i en svår situation.

Under projekttiden har vårt syfte och vår målsättning varit att upprätta en modell som beskriver flödet för stöd och andra insatser när en förälder eller annan vårdnadshavare drabbas av allvarlig sjukdom, neuromuskulära sjukdomar, ALS, MS, Stroke och Huntingtons sjukdom. Modellen skall även kunna användas vid andra allvarliga sjukdomar.

Det har varit viktigt att skapa material/ media som finns efter projektets slut.

 • Broschyr "Att samtala med barn om förälders sjukdom”.
 • Informationsblad/ Inbjudan barn och unga/Broschyr för ungdomar SU/Sahlgrenska, Göteborg
 • Barnbok – Malte är en clown/Digital version av Malte är en clown finns att beställa på Neuroförbundet Göteborg
 • Spelfilmer om Elvira och Liam finns på Nationellt Kompetencentra för Anhörigas och Neuroförbundets hemsida
 • Drago-lekvagn finns på Dalheimers hus, Göteborg
 • Neuroförbundets hemsida: information/stöd till samtal för föräldrar hur de pratar med barnen om sin sjukdom.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2010 och avslutades i december 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2010 och avslutades i december 2013.

Kontakt

Liknande projekt

 • Navigare - Psykosocialt stöd vid kris och sorg i familjen

  Projektet Navigare går ut på att ge psykosocialt stöd till familjer där någon försvinner (utan misstanke om brott) eller tar livet av sig.

 • Stafetten

  Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden där äldre barn lämnar över en stafett till yngre i form av en egen framtagen…

 • Ett fredat rum - Ett projekt för barn med föräldrar i vårdnadstvist

  I Ett fredat rum skapas utifrån en samverkansmodell förutsättningar för barn med symtom på psykisk ohälsa och som har föräldrar i vårdnadstvist att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.