Till innehållet

Barn som inte leker

Projektet drivs av: IPA-Barns Rätt till lek

Beskrivning av projektet


Barn som inte leker är ett projekt som bedrivs av föreningen IPA Barns Rätt till Lek - LEK- FRÄMJANDET med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet vill sprida kunskap om vuxnas betydelse och ansvar för att skapa gynnsamma villkor för lek. Forskning har tidigare visat att det finns ett klart samband mellan de förmågor som vi utvecklar som barn och hur vi fungerar som vuxna. Nu kan forskningen också påvisa att delar av hjärnan, som påverkar vår empatiska och sociala förmåga, utvecklas när barnet leker fantasilekar. Personer som, av skilda anledningar, inte kunnat leka fantasilekar kan få stora problem med att fungera i samhället när de blivit vuxna. I dagens samhälle uppstår många problem mellan människor, för att man saknar förmåga att förstå samhällets sociala koder, man saknar således förmågan att sätta sig in i hur andra människor känner och uppfattar omgivningen. Detta vill vi försöka påverka och ge dagens och morgondagens barn större möjligheter att fungera i samhället.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i augusti 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i augusti 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Qrut

    Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd…

  • Regnbågsfamiljer i väntan

    Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.

  • Plask

    Pantomimteatern fortsätter på förra årets PLASK!-tema med en ny föreställning som hyllar leken, vattnet och plaskdammarna! En interaktiv och lekfull…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.