Till innehållet

Barnen i Centrum

Projektet drevs av: Guldstadens Kvinnojour

Beskrivning av projektet

Alla barn förtjänar en trygg uppväxt! Barnen i Centrum syftar bl.a till att sprida kunskap till vuxna som träffar barn i sin profession och på sin fritid om hur de ska upptäcka och vad de ska göra om de misstänker att ett barn far illa.

Syfte Barnen är vår framtid, vi måste vara rädda om dem. Tyvärr visar statistik från Bris att barn idag mår allt sämre.  Barn kan må dåligt på många olika sätt, det här projektet handlar framför allt om barn som utsätts för och/eller bevittnar våld i hemmet. Det är viktigt att vuxna kring barn som lever i utsatta miljöer har en gemensam kunskapsbas som ökar möjligheterna för barnet att synas och att få hjälp och stöd. Projektet Barnen i Centrum syftar till att sprida information och öka kunskap kring barn som lever i olämpliga miljöer t.e.x där våld och övergrepp finns. Idag är det cirka 200 000 barn som upplevt eller upplever våld i hemmet. Vid en nationell kartläggning 2006 – 2007 framkommer att 13 % av barnen blivit slagna av en förälder eller annan närstående vuxen. Sex av femton flickor (40 %) och 8 av 20 pojkar (40 %) i förskoleålder uppgav att de hade utsatts för slag eller kastats i väggen av sin pappa eller styvpappa. Rädda Barnen räknar med att 2-3 barn i varje skolklass lever i en familj där det finns våld, vilket utgör 10 % av alla barn i Sverige.

Målet med projektet Barnen i Centrum är att öppna vuxnas ögon för de barn som på olika sätt far illa och ge dem kunskaper om hur de ska göra för att hjälpa dessa barn.
Ett annat mål med projektet är att knyta föreningar till Guldstadens kvinnojour så barnen som bor i jourens skyddade boende kan vara delaktiga i en förening och få en så normal vardag som det är möjligt. Under vårt andra projektår vidgar vi oss lite. vi kommer att besöka delar av sjukvården som möter barn i sitt arbete. tex. vårdcentraler, barnmottagningen m.fl. Med personalen på dessa ställen kommer vi att föra en dialog om våld i barns närhet och våld mot barn. Hur ser det ut på deras arbetsplatser, hur arbetar de? Vart kan de vända sig med sina misstankar? En annan ny del är att vi kommer ut i klasser på skolor och pratar om barns rättigheter och vart barnen kan vända sig om de själva eller en kompis inte mår bra av olika anledningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Arrangemangspool

    Projektet ska utveckla nya modeller och samarbeten för idrottsarrangemang. 

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

  • Hela spelaren

    Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.