Till innehållet

Barnens kulturmiljö i Rydöbruk

Projektet drevs av: Rydö historiska förening

Beskrivning av projektet

Vi är 7-12 år och gör upptäckter i och utforskar Rydöbruk, ett litet brukssamhälle i Hallands inland där vi bor och går i skola. Just nu jobbar vi ex i en stor grupp (29 st) med en webbad skoltidning - organiserade som reportar, fotografer mm.

Med Barnens kulturmiljö försöker vi skapa samhörighet mellan barn och unga som har olika bakgrunder; vars far- eller morföräldrar kanske kommer från trakten eller oss som är mer nyinflyttade. Genom att vi lär oss mer om den ort vi lever i, växer också självfortroendet

Projektet inleder en verksamhet för barn kopplad till bruksmuseet i Rydöbruk och Rydö historiska förening (som äger och driver museet). Barnverksamheten kommer att bli bestående på olika sätt. Den viktigaste plattformen för detta är ett samarbete mellan museet och Rydöbruks skola (låg- och mellanstadium). Under projekttiden prövar vi detta på olika sätt.  Tanken i det sammanhanget är också att skapa "kunskapslådor", som kan tas fram både i skolan och i museet för pedagogiskt arbete med och utforskande av olika ämnen och frågeställningar. Ex: Vad fanns det för yrken i Rydöbruk i början av 1900-talet, förutom bruksarbetet? Vad var det för leksaker som tillverkades på fabriken på 1940-talet, kan vi göra nått av det i slöjden? Vi försöker också hitta "plats" för barn i museet på olika sätt. Ambitionen är att skapa en forskarmiljö speciellt anpassad för skolbarn - både för släktforskning utforskande av sin orts historia. Vi vill också pröva praktiska erfarenheter, exempelvis tillverka vårt eget nytt papper av sånt som vi slänger i papperskorgen hemma eller i skolan. Papperstillverkning var ju en sak som faktiskt skapade Rydöbruk en gång i tiden.

Överlevnaden vilar till stor del i den relation vi skapar mellan museet och skolan. Även om föreningen framöver endast kommer att ha tillgång till ideella krafter, bedömer vi att skolan alltid så länge den finns att efterfråga våra resurser. Och vi kommer att ha barnen i blickfåget i vårt arbete.  Under projekttiden kommer vi att pröva att ha verksamhet i museet på eftermiddagstid och knyta barnen till föreningen genom särskilt juniormedlemsskap - vilket knyter till ortens tradition av föreningsliv. Under det första projekthalvåret har länsantikvarien i Halland föreslagit att Barnens kulturmiljö skulle kunna utvecklas till ett mer omfattande projekt som handlar om den framtida förvaltningen av det Riksintresse för kulturminnesvården, som i stort sett hela Rydöbruk utgör. För närvarande pågår diskussioner om hur detta skulla kunna se ut och få för former.

Barnens kulturmiljö sjösattes vid inledningen av 2015 med en intensiv temavecka i skolan där barnen i grupper utifrån en utflykt till en plats på orten fick pröva alla möjliga uttryckssätt och vägar för att berätta om "sin" plats för de andra grupperna. Veckan blev mycket kreativ och som en uppföljning fick barnen välja hur de vill jobba vidare inom Barnens kulturmiljö, med att välja en uppgift eller en roll i Barnens. Nära hälften av skolans elever valde att bilda en tidningsredaktion, som ger ut en skoltidning för läsning för alla i Rydöbruk (med såväl nyhets-, sport- och kulturredaktion). De övrigas val föll mellan teater, forskning i olika former eller att vara med och skapa utställning i museet eller i skolan. Vid slutet av vårterminen 2015 gjordes en utvärdering med intervjuer, båda bland barnen och de vuxna som varit involverade i projektet. Denna utvärdering ligger till grund för det fortsatta Barnens kulturmiljö i Rydöbruk.

Barnens kulturmiljö har börjat som ett samarbete mellan Bruksmuseet (föreningen) och skolan på orten. Vid starten knöts också studieorganisationen NBV Halland till projektet. Under det första projekthalvåret har vi också samarbetat, i mindre grad (men det kommer att växa), med en enskilt driven fritidsgård i Rydöbruk som ligger mycket nära museet (fritidsgårdsbarnen har kunnat gå över till museet och jobba med sina egna projekt inom Barnens kulturmiljö). När projektet kom igång sökte vi också medlemsskap i ArbetSam, arbetslivsmuseernas samarbetsråd, som erbjuder utbildningar och utbyte av erfarenhetet - även med pedagogiskt arbete med barn.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Liknande projekt

  • Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn fått diagnos autism

    Region Skåne ska i samverkan med Autism och Aspergerföreningen utveckla en webbaserad utbildning för föräldrar vars barn i åldern 0-6 år nyligen…

  • Brytiga böcker

    Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklar vi metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Hur kan mötet…

  • Artiklar för livet

    Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.